Centralförbundet för Fiskerihushållnings styrelse

Ordförande
Anders Norrback, Närpes

Vice ordförande
Kari Kulmala, Rääkkylä

Medlemmar
Tuomas Kettunen, Kuhmo
Kosti Hietala, Ylimuonio
Timo Matinlassi, Kemi
Aarno Puttonen, Puumala
Ari Tapanainen, Virrat
Kari Tähti, Hamina

Suppleanter
Timo Meronen, Jyväskylä
Petri Rannikko, Åbo

Sakkunniga
Ari Toivonen, ProAgria Södra Finland rf.
Vesa Malila, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK