Search
Close this search box.

Fisketillstånd och avgifter

Fritidsfiskets fisketillståndssystem

 FISKESÄTT

18-69

ÅRINGAR

UNDER 18 ÅR, 70

ÅR FYLLDA

Mete, pimpelfiske

och fiske med strömmingshäckla med ett spö och ett drag


Avgiftsfritt

Avgiftsfritt

Spöfiske med ett spö och ett drag

Fiskevårdsavgift

Avgiftsfritt

Fiske med fler än ett spö och drag, fiske med stående redskap och kräftfiske

Fiskevårdsavgift och vattenägarens tillstånd

Vattenägarens tillstånd

Fiske på specialområden

Fiskevårdsavgift och vattenägarens tillstånd

Vattenägarens tillstånd

OBS!

Med fiskevårdsavgifen får man idka handredskapsfiske med ett spö och konstgjort bete, trollingfiske med ett spö, konstgjort bete och viktdrag samt fiske (mete) med spinnspö.

Mete och pilkfiske samt spöfiske med stöd av fiskevårdsavgiften är förbjudet i fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk. Därtill kan fisket begränsas med beslut av NTM-centralen, se kalastusrajoitus.fi.

Med specialområden avses områden där fisket är begränsat, bland annat vissa av Forststyrelsens områden samt fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk.

Fisketillstånden i skick!

Före man börjar fiska måste man skaffa sig fisketillstånd, också kallat fiskelov eller fiskekort. 18–69-åriga fiskare ska betala fiskevårdsavgift. Mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla är avgiftsfria allmänna fiskerättigheter, för vilka man inte behöver tillstånd. För allt annat fiske måste 18–69-åringar betala fiskevårdsavgift. Betalningsskyldigheten gäller dock inte personer som har hunnit fylla 65 år före den 31.12.2023.

Efter att ha betalat fiskevårdsavgiften kan man fiska med ett spö och ett drag i så gott som hela landet. Fiskevårdsavgiften berättigar inte till fiske på Åland, i fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk och inte heller på områden där fiske förbjudits av NTM-centralerna. Du hittar områden där det råder fiskeförbud på adressen Kalastusrajoitus.fi.

För övrigt fiske ska man utöver fiskevårdsavgiften ha fisketillstånd av vattenområdets ägare. Detta gäller bland annat fiske med stående redskap (nät, katsor, ryssjor), kräftfiske och fiske med fler än ett spö och drag.

Så här betalar du fiskevårdsavgiften

Fiskevårdsavgiften är personlig. I samband med köpet efterfrågas namn, kontaktuppgifter och födelsetid. Du kan även köpa fisketillståndet för någon annan, då ska du ange de behövliga uppgifterna för den som du gör betalningen för.

Du kan betala fiskevårdsavgiften på Eraluvat.fi, via Forststyrelsens tjänstenummer 020 69 2424 eller i Forststyrelsens naturum. Du kan också ladda ner appen Eräluvat på din mobil och betala fiskevårdsavgiften den vägen.

Fiskevårdsavgiften år 2024:
47 €/år
16 €/7 dygn
6 €/dygn

Var kan jag köpa vattenägarnas fisketillstånd?

Många fiskeriområden har nätsidor med information om lokala fisketillstånd. Du kan också få hjälp med att hitta fisketillståndsförsäljare från de regionala fiskerihushållningscentralerna eller fiskarförbunden. Därtill har kommunerna och städerna ofta information på sina nätsidor om fiskelov till deras egna vatten. En del vattenägare säljer sina fisketillstånd via olika nätbutiker för fisketillstånd.

Ha med ditt fisketillstånd

Håll med dina fisketillstånd och bevis över att du betalat fiskevårdsavgiften då du är ute och fiskar. För att bevisa åldersbaserad fiskerätt ska du ha med dig ett id-kort.