fritidsfiskets fisketillståndssystem

 Fiskesätt18-64
åringar
Under 18 år, 65
år fyllda
Mete
Pilkfiske
Fiske med strömmingshäckla
avgiftsfri allmän fiskerättavgiftsfri allmän fiskerätt
Viehekalastus
yhdellä vavalla
statens fiskevårdsavgift
ej statens fiskevårdsavgift
Fiske med stående redskap
Kräftfiske
Fiske med mer än ett spö
statens fiskevårdsavgift OCH
vattenägarens tillstånd
ej statens fiskevårdsavgift, MEN
vattenägarens tillstånd
Fiske på specialområdenstatens fiskevårdsavgift OCH
vattenägarens tillstånd
ej statens fiskevårdsavgift, MEN
vattenägarens tillstånd

OBS!
Mete och pilkfiske samt spöfiske med stöd av fiskevårdsavgiften är förbjudet i fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk. Därtill kan fisket begränsas med beslut av NTM-centralen, se kalastusrajoitus.fi.

Med specialområden avses områden där fisket är begränsat, bland annat vissa av Forststyrelsens områden samt fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk.

 

 

Fisketillstånd

Före man börjar fiska måste man skaffa sig fisketillstånd. 18–64-åriga fiskare ska betala fiskevårdsavgift. Mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla är avgiftsfria allmänna fiskerätter, för vilka man inte behöver tillstånd. För allt annat fiske måste 18–64-åringar betala fiskevårdsavgift.

Efter att ha betalat fiskevårdsavgiften kan man fiska med ett spö i så gott som hela landet. Fiskevårdsavgiften berättigar inte till fiske på Åland, i fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk och inte heller på områden där fiske förbjudits av NTM-centralerna. Du hittar fiskeförbudsområdena på adressen Kalastusrajoitus.fi.

För övrigt fiske ska man utöver fiskevårdsavgiften ha fisketillstånd av vattenområdets ägare. Detta gäller bland annat fiske med stående redskap, kräftfiske och fiske med fler än ett spö.

För fiske med fler spön, fiske med stående redskap  och annat fiske samt kräftfiske ska man utöver fiskevårdsavgiften ha fisketillstånd av vattenområdets ägare.

Så här betalar du fiskevårdsavgiften

Fiskevårdsavgiften är personlig. I samband med köpet efterfrågas namn, kontaktuppgifter och födelsetid. Du kan även köpa fisketillståndet för någon annan, då ska du ange de behövliga uppgifterna för den som du gör betalningen för.

Du kan betala fiskevårdsavgiften på adressen Eraluvat.fi, via Forststyrelsens tjänstenummer 020 69 2424, i Forststyrelsens naturum eller i R-kiosken.

Fiskevårdsavgiften år 2020:
45 €/år
15 €/7 dygn
6 €/dygn

Var kan jag köpa lokala fisketillstånd?

Att hitta vem som säljer lokala fisketillstånd underlättas om man vet vart man är på väg för att fiska. Många fiskeriområden har nätsidor där man kan hitta information om fisketillstånd. Du kan också få hjälp med att hitta fisketillståndsförsäljare från de regionala fiskerihushållningscentralerna eller fiskarförbunden. Därtill har kommunerna och städerna ofta information på sina nätsidor om fisketillstånd för deras egna vatten.   

Ha med ditt fisketillstånd

Fisketillståndet och kvitto över erlagd fiskevårdsavgift ska alltid medföras vid fiske. För att bevisa åldersbaserad fiskerätt ska man ha med sig ett id-bevis.