Fångstmått, fredningstider och fångstkvoter

Följande fångstmått och fredningstider ska följas vid fiske. Fiskens längd mäts från käkspetsen till den utsträckta och sammanpressade stjärtfenans spets.

Genom att klicka på bilden blir den större! 

 FiskartFredningstidFångstmått/
fångstkvot
 


Öring med fettfena
Totalt fredad på alla havsområden.

Totalt fredad i insjövatten söder om latituden 64º00´N. Gäller inte öring som har fångats i en sådan bäck eller tjärn som saknar vandringsförbindelse med havet eller en sjö.

I älv och bäck 1.9–30.11.
Norr om latituden 67º00´N minst 50 cm.

Övriga ställen var fiske tillåtet minst 60 cm.

I bäck eller tjärn som saknar vandringsförbindelse med havet eller sjö högst 45 cm.

Fettfeneklippt öring
I älv och bäck 1.9–30.11.Minst 50 cm


Lax
I älv och bäck 1.9–30.11.Minst 60 cm

I fritidsfiske 2 laxar/dygn/person

Norr om latituden 63º30´N i Bottenviken minst 50 cm.


Insjölax med fettfena
Totalt fredad i Vuoksens och Hiitolanjokis vattendrag.

I älv och bäck 1.8–30.11.
Minst 60 cm


Fettfeneklippt lax
Enligt kartbilagorna i förordningen i Vuoksens och Hiitolanjokis vattendrag 1.6–31.8.

I älv och bäck 1.8–30.11.
Minst 60 cm

I fritidsfiske i Vuoksen vattendragsområde 1 lax/dygn/person.


Röding
Totalt fredad i Kuolimo och i Saimen mellan Puumalansalmi och Vuoksenniska.

På andra ställen i Vuoksen vattendrag 1.9–30.11.
I Vuoksen vattendrag minst 60 cm.

I Enare träsk minst 45 cm.


Harr
Totalt fredad i havet.

I insjövatten söder om latituden 67 º00`N 1.4–31.5.
Söder om latituden 67 º00´N minst 35 cm och norr om minst 30 cm.


Sik
I älv och bäck som mynnar i havet 1.9–30.11.-


Nejonöga
1.4–15.8.-


Gös
-Minst 42 cm*


Ål

1.10–31.1.Flodkräfta
Signalkräfta
Turkisk smalklokräfta
1.11–21.7. kl. 12-

* kommersiella fiskare i grupp I får ta gösar på minst 40 cm på havsområden utanför Finska viken.

OBS! Fångstmåtten kan variera som en följd av regionala beslut.

Förordningen om fiske och dess kartbilagor

Fiskgalleri