Ål

0,00 (alv 0% 0,00)

Ålen är en intressant art och vår hemlighetsfullaste fisk. Den är också akut hotad. Ålens livscykel börjar och slutar i Sargassohavet, över 6 000 kilometer från Finland.

Läs broschyren här.

Våra broschyrer är gratis då de beställs i mindre mängder, men vi fakturerar för postkostnaderna.

Kategori: