Ål

Ålen är en intressant art och vår hemlighetsfullaste fisk. Den är akut hotad och fredad 1.8 – 30.6. Ålens livscykel börjar och slutar i Sargassohavet, över 6 000 kilometer från Finland.

Läs broschyren här.

Broschyren finns endast i elektoniskt format och kan inte beställas!

Lisätiedot

Kuvaus

Ålen är en intressant art och vår hemlighetsfullaste fisk. Den är akut hotad och fredad 1.8 – 30.6. Ålens livscykel börjar och slutar i Sargassohavet, över 6 000 kilometer från Finland.

Läs broschyren här.

Broschyren finns endast i elektoniskt format och kan inte beställas!