Search
Close this search box.

Ål

Ålen är en intressant art och vår hemlighetsfullaste fisk. Ålen är klassificerad som akut hotad och den är fredad 1.8 –30.6. Därtill har EU förbjudit fritidsfisket efter ål på havsområdet, vilket betyder att det endast är tillåtet att fritidsfiska efter ål i juli på våra inlandsvatten.  Ålens livscykel börjar och slutar i Sargassohavet, över 6 000 kilometer från Finland.

Läs broschyren här.

Broschyren finns endast i elektoniskt format och kan inte beställas!

Lisätiedot

Kuvaus

Ålen är en intressant art och vår hemlighetsfullaste fisk. Ålen är klassificerad som akut hotad och den är fredad 1.8 –30.6. Därtill har EU förbjudit fritidsfisket efter ål på havsområdet, vilket betyder att det endast är tillåtet att fritidsfiska efter ål i juli på våra inlandsvatten.  Ålens livscykel börjar och slutar i Sargassohavet, över 6 000 kilometer från Finland.

Läs broschyren här.

Broschyren finns endast i elektoniskt format och kan inte beställas!