Fiskerätten hör ihop med vattenägandet. Delägarlaget ska ordna fisket i enlighet med fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan. 

Fiskerätten i ett delägarlag delas mellan delägarna i förhållande till deras andelstal. Delägarna måste behandlas jämlikt, men till jämlikheten hör att den som äger en större andel har större fiskerätt.

Försäljning av fisketillstånd till icke-delägare är frivilligt. Delägarlaget bestämmer självt om villkoren för de fisketillstånd man säljer.

Allmänna fiskerätter

Mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla är allmänna fiskerätter som vem som helst får utöva på delägarlagets vatten. Dessutom får man spöfiska med ett spö, rulle och bete om man betalat den statliga fiskevårdsavgiften.

Delägarlaget kan inte begränsa fisket som sker med stöd av allmänna fiskerätter.

Fiskeövervakning

Till fiskeövervakare kan man tillsätta en person som har avlagt NTM-centralens fiskeövervakningsprov. Vattenägaren kan endast övervaka bragdfiskets lovlighet. Ägaren kan kontrollera att stående redskap är försedda med redskapsmärken som bevisar innehav av fiskerätt. Innan olovliga fiskeredskap tas bort, måste ägaren ha bett om handräckning av en fiskeövervakare eller myndighet. 

Förutom delägarlaget kan även fiskeriområdet  tillsätta fiskeövervakare som övervakar fisket på delägarlagets vatten.