ARTIKKELI

Kainuun Kalatalouskeskus

Kainuun kalatalouskeskuksen koekalastusrysä pyynnissä kesäisellä järvellä.

Kainuun Kalatalouskeskus elää ajan hermolla ja toimii aktiivisesti mukana Kainuun kalatalouden kehittämisessä. Seuraamme uusimpia alan tutkimustuloksia, viranomaispäätöksiä ja kentän toteuttamia toimia. Kalatalouskeskuksella on hyvä kokonaisnäkemys kalatalouden tilasta ja kehityksestä Kainuussa.

Kainuun Kalatalouskeskuksen keskeisiin työtehtäviin kuuluvat kalatalousneuvonnan lisäksi erilaiset koekalastukset, virtavesiin liittyvät selvitykset ja kunnostukset, luonnonravintolammikkoviljely, kalastuksenvalvonta sekä jäsenistön edunvalvonta. Tällä hetkellä meillä työskentelee ainoastaan toiminnanjohtaja Jaakko Muurimäki.

Meidät tavoittaa parhaiten puhelimitse, sähköpostilla tai toimipisteestämme Kajaanin keskustasta. Yhteystietomme löytyvät internetistä Kalallakainuussa.fi-sivustolta.

Kainuun kalatalouskeskus hoitaa 4 kalatalousalueen toiminnanjohtajuutta ja toimimme yhden osakaskunnan sihteerinä. Osakaskuntia alueellamme on 68 ja järjestäytymisaste on melko korkea. Lisäksi alueellamme sijaitsee paljon valtion vesialueita.

Suurin osa vesistöistämme on säännösteltyjä, joten hyvä yhteistyö säännöstelijän, viranomaisen ja vesialueen omistajien kesken on edellytys kalavesien kestävän kehittämisen eteenpäin viemiseksi. Yhteistyö on toiminut alueellamme erinomaisesti, joten kiitos siitä kaikille asianosaisille. Lisäksi alueellamme sijaitsee useita raakku- ja taimenvesistöjä, joiden elinvoimaisuuden ylläpito ja edistäminen ovat tärkeä kokonaisuus.

Tänä vuonna panostamme erityisesti kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien valmisteluun ja tekoon.

Alueeltamme löytyy useita mielenkiintoisia kalalajeja ja kantoja, mutta kaupallisesti merkittävin ja suosituin kalalaji on kuha.

Alueestamme mielenkiintoisen tekee useat vapaana virtaavat luonnontilaiset pienemmät joet/purot sekä säännösteltyjen järvien suuret ja elinvoimaiset petokalakannat.

10 vuoden kuluttua alueen kalakannat ovat entistä paremmat, kaupallista kalastusta harjoitetaan laaja-alaisesti koko Kainuun alueella ja vapaa-ajankalastus kaikissa ikäluokissa on lisääntynyt. Lisäksi pienimmät osakaskunnat ovat yhdistyneet ja osakaskuntatoiminta on aktiivista.

Nuorisotyötä olemme tehneet alueellamme pääosin yhteistyössä Kainuun vapaa-ajankalastajien sekä Metsähallituksen kanssa ja on ollut hienoa huomata, kuinka tuottavaa se on ollut, kun on yhdistetty voimavaroja.

<><

Kalatalousneuvonnan ja Kalatalouden Keskusliiton 130-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kaikista Kalatalouden Keskusliiton jäsenjärjestöistä julkaistaan lyhyet esittelyt vuoden 2021 aikana.