Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Hämeen kalatalouskeskus

Hämeen kalatalouskeskuksen kalatalousneuvoja koeverkkokalastamassa veneellä järvellä.

Hämeen Kalatalouskeskus on ProAgria Etelä-Suomen yhteydessä toimiva rekisteröimätön yhdistys, jonka tavoitteena on edistää kalataloutta Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Toimialueemme ulottuu myös Keski-Suomen puolelle Joutsassa, Kuhmoisissa ja Jämsässä sekä Varsinais-Suomen puolelle Somerolla.

Hämeen kalatalouskeskuksen toiminnasta vastaa toiminnanjohtaja Tomi Ranta, joka on omimmillaan osakaskunta- ja kalatalousaluetoiminnassa, sekä virtavesiasioissa. Tomin kanssa Päijät-Hämeessä työskentelee kalatalousneuvoja Marko Puranen, jonka erityisosaaminen on kalataloudellisten selvitysten, kuten kalojen iän- ja kasvunmääritysten ja koekalastusten puolella. Lisäksi Markon vastuulla on pääosa viestinnästä, mukaan lukien koti- ja Facebook -sivujen ylläpito. Toisen neuvojamme Petri Mäkisen toimisto on Hämeenlinnassa. Merkittävä osa Petrin työajasta kuluu koekalastuksissa, kalastuksenvalvonnassa sekä osakaskunta- ja kalatalousaluetoiminnassa. Petri vastaa myös valtaosasta nuorisotoimintaamme. Pyöritämme yhdessä Keski-Suomen kalatalouskeskuksen kanssa kalastuslupien verkkokauppaa.

Meidät tavoittaa parhaiten puhelimella tai sähköpostilla. Myös Facebook-sivujen kautta voi laittaa viestiä tai käydä kommentoimassa julkaisuja. Yhteystietomme löytää kotisivuiltamme.

Hämeen kalatalouskeskus hoitaa 7 kalatalousalueen toiminnanjohtajuutta. Osakaskuntien määrä toimialueellamme on tuhansia, joista suurin osa on pieniä ja järjestäytymättömiä. Järjestäytyneet kattavat kuitenkin suurimman osan pinta-alasta. Osakaskunnista 200 on meillä jäsenenä.

Tärkeimmät asiat toimialueellamme? Kaiken perusta toiminnassamme on vesialueiden omistajien edunvalvonta sekä heidän kanssansa yhteistyössä tehty kalaveden hoito sekä kalastuksen järjestäminen. Sen lisäksi kalataloudelliset seurannat, kalastuksen valvonta sekä virtavesien kunnostukset muodostavat merkittävän osan vuotuisesta toiminnastamme.

Tänä vuonna panostamme erityisesti kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien valmiiksi saattamiseen sekä virtavesien kunnostuksiin.

Keskeisimpien lajien suhteen toimialueemme on 2-jakoinen. Päijät-Hämeessä muikku, siika ja täplärapu ovat selvästi tärkeimpiä niin kaupallisessa kuin vapaa-ajankalastuksessa. Kanta-Häme puolestaan on koko Suomen parhaita kuha-alueita ja tämä näkyy kaikessa toiminnassa.

10 vuoden kuluttua toivottavasti alueemme merkittävimmät kalojen vaellusväylät ovat vapautuneet nousuesteistä ja järvissämme on vahvat, kalastettavat kalakannat, joita seurataan säännöllisesti ja tuetaan tarvittaessa istutuksin.

Kalajuttuja riittää, sillä erityisesti Kanta-Hämeen vesistä saadaan säännöllisesti valtavia – parhaimmillaan yli metrin mittaisia – kuhia. Tiettävästi virallisessa ennätyskalarekisterissä oleva suomenennätyskuhakin on saatu toimialueeltamme.

<><

Kalatalousneuvonnan ja Kalatalouden Keskusliiton 130-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kaikista Kalatalouden Keskusliiton jäsenjärjestöistä julkaistaan lyhyet esittelyt vuoden 2021 aikana.