Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Valvoja – muista palauttaa kalastuksenvalvojan tapahtumailmoitus

Kalastuksenvalvoja kirjoittaa kalastajalle huomastusta.

Kalastuksenvalvojan tulee laatia tapahtumailmoitus kalastuslain 109 §:ssä tarkoitetusta talteenotosta, 115 §:ssä tarkoitetusta huomautuksen antamisesta ja 116 §:ssä tarkoitetusta toimenpiteestä luopumisesta. Tapahtumailmoituksen tietoja saa käyttää vain asianosaisen oikeusturvan varmistamiseksi ja kalastuksenvalvojien toiminnan valvontaa varten.

Tapahtumailmoitukset on toimitettava kalastuksenvalvojan hyväksyneelle toimivaltaiselle ELY-keskukselle vuosittain kutakin kalastuksenvalvojan toimintavuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Ohjeet ja toimitusosoitteet löytyvät lomakkeesta ELY-keskuksen sivulta.

Lue lisää kalastuksenvalvonnasta.