Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Kalatalouden Keskusliiton toimintaohje osakaskuntien hoitokunnille koronavirusepidemian johdosta syntyneen poikkeustilan aikana

toimintaohje osakaskuntien hoitokunnille koronavirusepidemian johdosta

Suomen hallitus on asettanut voimaan yleisötilaisuuksia koskevat, yli 10 henkilöä koskevat kokoontumisrajoitukset, jotka ovat tällä hetkellä voimassa 13.5.2020 saakka.

Osakaskunnan tavanomainen vuosittainen toiminta voi häiriintyä pahoin, jos ja kun sääntömääräisten kokousten pitäminen siirtyy useilla kuukausilla. Esimerkiksi osakaskunnan myymien kalastuslupien hintojen määrääminen pitäisi tehdä ennen kalastussesongin alkua. Yhteisaluelain mukaan hoitokunnan tulee valvoa osakaskunnan etua. Osakaskunnan edun mukaista on muun muassa se, että kalastuslupien myyntiä jatketaan. Paras ohjenuora tähän ja vastaaviin asioihin on edellisen vuoden toimintaa koskevat toimintasuunnitelmassa mainitut päätökset. Niitä noudatetaan, kunnes osakaskunnan varsinainen kokous voidaan pitää. Hoitokunnan tulisi tiedottaa asiasta osakkaille sekä päätöksentekoa että asiasisältöä koskevin osin.

Hoitokunnan väliaikaista toimivaltaisuutta rutiiniasioissa voi perustella sopimuksissa yleisesti käytetyn ylivoimaisen esteen (Force majeure) tuomalla oikeudella poiketa säännöistä. Hoitokunta ei kuitenkaan varsinaisesti voi ylittää toimivaltaansa poikkeustilaan vedoten. Hoitokunnan tehtävät on määritelty yhteisaluelaissa ja sen pykäliä tulee seurata hoitokunnan toimiessa. Yhteisaluelain mukaan osakaskunnan säännöissä voidaan määrätä, että hoitokunta voi osakaskunnan kokouksen sijasta käyttää päätösvaltaa osakaskuntaa koskevassa säännöissä määrätyissä merkitykseltään vähäisissä asioissa. Hoitokunnan pitää katsoa osakaskunnan säännöistä oma selkeä toimivaltaisuutensa.

Poikkeustilan aikanakin hoitokunnan tulee valvoa osakaskunnan etua yhteisaluelain mukaisesti. Tämä voi tarkoittaa sitä, että hoitokunta esimerkiksi valmistelee osakaskunnan tulevat kokoukset mahdollisimman pitkälle valmiiksi siten, että kun poikkeustila päättyy, voidaan kokous pitää mahdollisimman ripeästi. Hoitokunta voi mahdollisesti pitää oman kokouksensa esimerkiksi puhelin-, Skype-, Teams- tai sähköpostikokouksena. Hoitokunnan olisi hyvä tuottaa ja toimittaa informaatiota osakkaille ja kalastuslupien ostajille sähköisiä välineitä käyttäen.

Kalatalouden Keskusliitto muistuttaa, että tämä on vain ohjeistus, ja jokainen hoitokunta toimii oman päätöksensä mukaisesti. Kalatalouden Keskusliitto ei vastaa tämän ohjeistuksen noudattamisen mahdollisesti mukanaan tuomista vastuista tai kustannuksista.