ARTIKKELI

Valvoja – muista tehdä tapahtumailmoitus tammikuun aikana!

Kalastuksenvalvonta tapahtumailmoitus

Kalastuksenvalvojana toimivan henkilön on vuosittain tammikuun kuluessa toimitettava kuluneen vuoden kalastuksenvalvontaa koskevat tapahtumailmoitukset ELY-keskukselle. Nyt on siis aika toimittaa ELY-keskukselle vuotta 2019 koskevat ilmoitukset.

Tapahtumailmoitus pitää laatia annetuista huomautuksista, tehdyistä talteenotoista ja toimenpiteistä luopumisista (kalastuslain 117 §). Ilmoitukset toimitetaan kalastuksenvalvojan hyväksyneelle ELY-keskukselle.

Tapahtumailmoituksen tekeminen kuuluu kalastuksenvalvojan virkavelvollisuuksiin. Kukaan muu ei voi tehdä ilmoitukset kalastuksenvalvojan puolesta. Ei siis riitä, että kalastuksenvalvoja raportoi työstään toimeksiantajalleen.