Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Yhdistymällä yhtenäisemmiksi? Vesialueiden omistusrakenteiden kehittämistarpeita selvitään Kalatalouden Keskusliiton uudessa hankkeessa

Kalatalouden Keskusliiton uusi hanke selvittää vesialueiden omistusrakenteiden kehittämis- ja yhdistämistarpeita valtakunnallisesti Suomessa.

Maassamme on viime vuosina toteutettu useita isoja ja menestyksekkäitä osakaskuntien yhdistämishankkeita. Saatujen erinomaisten tulosten ja kokemusten perusteella on havaittu, että osakaskuntien yhdistämisiä on tarpeen toteuttaa Suomessa laajemminkin. Kalatalouden Keskusliiton uusi helmikuussa käynnistynyt hanke selvittää vesialueiden omistusrakenteiden kehittämis- ja yhdistämistarpeita valtakunnallisesti Suomessa.

Suomessa on noin 20 000 yhteisen vesialueen osakaskuntaa, joiden yhteispinta-ala on 3,9 miljoonaa hehtaaria. Vesialueiden omistuksen hajanaisuus ja pirstaleisuus vaikeuttavat huomattavasti vesialueiden käyttöä ja hallinnointia ml. kalastuksen järjestämistä ja kalavesien hoitotoimia. Vaivoihin on pyritty vastaamaan yhdistämällä pieniä osakaskuntia yhtenäisemmiksi laajoiksi vesialueiksi. Kokemukset ovat olleet positiivisia ja voimansa yhdistäneet vesialueiden osakaskunnat pystyvät toimimaan tehokkaasti niin kalatalouden kuin myös maaseudun kehittämisen puolesta. Laajat niputetut vesialueet ovat kasvattaneet myös taloudellista vahvuuttaan. Yhdistämisten toteutumisen estää usein Maanmittauslaitoksen korkeat toimituskustannukset, yhteisen tahtotilan tai tekevien toimijoiden puuttuminen.

-Tarkoitus on osoittaa päättäjille, että yhteiskunnan kannattaa kehittää vesialueiden omistusyksiköitä samaan tapaan kuin toimitaan esimerkiksi yhteismetsien kanssa, sanoo Kalatalouden Keskusliiton toiminnanjohtaja Vesa Karttunen. Yhteismetsien yhdistämistoimitusten toimituskulut maksetaan valtion varoista. Hankkeessa meitä kiinnostavat erityisesti vesialueet, joissa voidaan kustannustehokkaasti saavuttaa kaikkein merkittävimmät hyödyt kalatalouden, mutta muunkin maaseudun kehittämisen näkökulmasta. Lopullinen hyötyjä on vesialueen omistajan lisäksi esimerkiksi vesistön kalakanta tai kalastaja, joka löytää helposti kalastuslupansa haluamalleen vesialueelle.

Kalatalouden Keskusliitto laatii vuoden aikana laajan selvityksen, jossa maakuntatasolla arvioidaan vesialueiden käytännön yhdistämistarve, yhdistämisistä saatava hyöty suhteessa kustannuksiin sekä vaihtoehtoiset tavat tehostaa vesialueiden hoitoa. Työn tekee Kalatalouden Keskusliiton henkilöstö hankevastaava Risto Vesan johdolla yhteistyössä keskusliiton alueellisten jäsenjärjestöjen, kalatalousalueiden sekä Maanmittauslaitoksen kanssa.

Hanke toteutetaan eduskunnan valtiovarainvaliokunnan myöntämällä määrärahalla. Erityisselvitys raportteineen valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä.

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Hankevastaava Risto Vesa, puh. 044 510 1112, risto.vesa@ahven.net

Toiminnanjohtaja Vesa Karttunen, puh. 050 385 0875, vesa.karttunen@ahven.net