Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Vuoden kalastuksenvalvoja on Vesa Liukkonen

Kalastuksenvalvoja Vesa Liukkonen ja kalastusmestari Paavo Suominen merellä kalastusta valvomassa.

Kalatalouden Keskusliitto järjesti Vuoden Kalastuksenvalvoja -kilpailun, jonne kuka tahansa sai ehdottaa omasta mielestään parasta kalastuksenvalvojaa. Kovatasoisen ja tiukan kilpailun voittajaksi ja vuoden kalastuksenvalvojaksi on valittu kustavilainen Vesa Liukkonen. Kunniamaininnan saivat itäisellä Uudellamaalla kalastusta valvova Timo Salmia ja kalastuksenvalvoja Teemu Talikka Länsi-Uudeltamaalta.

Kalastuksenvalvonta on tärkeä osa kalavesien hoitoa. Kalastuksenvalvonnalla varmistetaan, että kalastajilla on tarvittava kalastuslupa ja kalastuksessa noudatetaan kalastusta koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Kalastuksenvalvontaa vesillämme suorittavat kalatalousalueen, osakaskunnan tai muun vesialueenomistajan valtuuttamat kalastuksenvalvojat. Valtuutettujen valvojien lisäksi kalastuksenvalvontaa tekevät poliisi, Rajavartiolaitos, Metsähallitus, ELY-keskus ja Tulli.

Vuoden kalastuksenvalvoja -tunnustuksen saattoi saada vain henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti ELY-keskuksen kalastuksenvalvojan kokeen ja toimii kalastuksenvalvojana kalatalousalueen, osakaskunnan tai vesialueen omistajan valtuuttamana. Lisäksi ehdokkaan tuli osoittaa tehtävässään yhteistyökykyä, palvelualttiutta, suunnitelmallisuutta, huolellisuuta ja ympäristötietoisuutta.

Vuoden kalastuksenvalvoja Vesa Liukkonen on kalavesien ammattilainen

Kilpailun voittanut ja vuoden kalastuksenvalvojaksi valittu Vesa Liukkonen on toiminut kalastuksenvalvojana Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalueella yli 15 vuotta. Hän tekee kalastuksenvalvonnan yhteistyötä niin kalatalousviranomaisen, Länsi-Suomen merivartioston kuin toisten kalastuksenvalvojien kanssa. Päätyönään kalastusoppaana toimiva Liukkonen on asiakaspalvelun ammattilainen, joka kohtaa asiakkaat aina ystävällisesti ja asiallisesti. Kielitaitoinen mies puhuu suomen lisäksi ruotsia, englantia ja saksaa, mistä on kalastuksenvalvontatyössä suuri etu. Vankka alueellinen kokemus auttaa Liukkosta suunnitelmaan valvontatyönsä tehokkaasti.

”Tuntuu todella mukavalta, että kalastuksenvalvonnan eteen tehtyä työtä arvostetaan”, iloitsee Liukkonen ja jatkaa: ”Yhteistyöstä tuli viime viikolla kiitosta myös merivartioston suunnalta.”

Kunniamaininnan saaneet Timo Salmia ja Teemu Talikka olisivat yhtä lailla ansainneet Vuoden kalastuksenvalvojan tunnustuksen. Salmia on Liukkosen tapaan päätoiminen kalastusopas, joka työskentelee aktiivisesti Loviisan saariston kalatalousalueen hallituksessa. Talikka taas on Karjaanjoen vesistön kalatalousalueen erityislupa-alueiden asiantuntija, jolta ei jää sormi suuhun kalastajien haastavienkaan kalastuslakia ja kalastuslupia koskevien kysymysten parissa.

Vuoden kalastuksenvalvoja -kilpailu on osa maa- ja metsätalousministeriön kalastonhoitomaksuvaroista rahoittamaa Kalatalouden Keskusliiton Kalastuksenvalvonnan ja kalatalouden rakenteiden ja toimivuuden kehittämishanketta. Hankkeessa koulutetaan vanhoja ja uusia kalastuksenvalvojia sekä parannetaan yhteistyötä kalastuksenvalvontaa suorittavien viranomaisten kanssa.

Lisätietoja:

Enemmän kalastuksenvalvonnasta

Enemmän Vuoden kalastuksenvalvoja –kilpailusta

järjestöasiantuntija Mikko Malin, Kalatalouden Keskusliitto, puh. 044 7577 979

kalastuksenvalvoja Vesa Liukkonen, Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalue, puh. 0400 526 353

kalastuksenvalvoja Timo Salmia, Loviisan saariston kalatalousalue, puh. 0400 628 648

kalastuksenvalvoja Teemu Talikka, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue, puh. 046 904 8592