Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Kalastonhoitomaksun yläikärajaan tulossa korotus

Kalastaja on heittokalastamassa avokelalla ja vavalla.

Lausuntokierroksella olevassa kalastuslain muutoksessa esitetään kalastonhoitomaksun yläikärajaa nostettavaksi nykyisestä 64 vuodesta 69 vuoteen. Kalatalouden Keskusliitto on tyytyväinen muutokseen, sillä maksulla rahoitetaan yhteistä hyvää kalavesillä.

Petteri Orpon hallitusohjelman toimeenpano on alkamassa kalastuslain muutosesityksellä. Kalastonhoitomaksun maksuvelvollisuuden yläikärajaa nostettaisiin hallitusohjelman mukaisesti ensi vuoden alusta nykyisestä 64 vuodesta 69 vuoteen. Muutos toteutettaisiin siten, että ne henkilöt, jotka ovat saavuttaneet vapautuksen maksuvelvollisuudesta ennen lakimuutosta saisivat säilyttää sen jatkossakin. Maa- ja metsätalousministeriö arvioi noston lisäävän vuotuista kertymää noin miljoonalla eurolla.

– Kalastusta verrataan usein metsästykseen. Metsästyskortin ovat velvollisia lunastamaan kaikenikäiset metsästäjät. Nykyisin voimassa olevaa kalastuslakia valmistellut työryhmä esitti aikanaan kalastonhoitomaksun osalta maksuvapauden säilyttämistä alle 18-vuotiailla, mutta sitä vanhemmat olisivat kaikki maksuvelvollisia. Kalastonhoitomaksun yläikärajan nosto viidellä vuodella olisi askel tähän suuntaan, toteaa toiminnanjohtaja Vesa Karttunen Kalatalouden Keskusliitosta.

Nykyisen kalastuslain mukaisesti onkiminen, pilkkiminen ja silakan litkaaminen ovat kaikille maksuttomia yleiskalastusoikeuksia. Muuta kalastusta harjoittavat 18–64-vuotiaat ovat velvollisia maksamaan kalastonhoitomaksun, joka on 6 euroa yhdeltä, 16 euroa seitsemältä vuorokaudelta tai 47 euroa koko kalenterivuodelta. Kalastonhoitomaksuun sisältyy oikeus kalastaa yhdellä vavalla ja vieheellä.

Kalastonhoitomaksujen kertymä on jäänyt selvästi pienemmäksi kuin kalastuslain uudistusta tehtäessä vuonna 2015 arvioitiin. Kalavesien hoito, kalastuksenvalvonta, osakaskuntien ja kalatalousalueiden toiminta ja kalatalousneuvonta perustuvat suurelta osin kalastonhoitomaksuista kertyviin varoihin ja alan toimijoita on pitkään huolestuttanut kalastajien ikärakenteesta johtuva maksajien määrän ja samalla maksukertymän väheneminen.

– Kestävän kalatalouden rahoitus tulisi rakentua käyttäjä maksaa -periaatteen ympärille, sillä poikkeuksella, että alle 18-vuotiaat saavat jatkossakin kalastaa ilman kalastonhoitomaksua, jatkaa Karttunen.

Kalastuslain ja kalastonhoitomaksun tavoitteena on turvata luontaiset kalakannat ja hyvät kalastusmahdollisuudet. Kalastajista noin neljäsosa on täyttänyt 65 vuotta ja nykyisen lain mukaisesti vapautettu kalastonhoitomaksusta. Suomen väestön ikärakenteen vuoksi yläikärajan täyttäneiden osuus kalastajista on kasvussa. Viimeisen 20 vuoden aikana kalastonhoitomaksujen maksajien määrä on tippunut 100 000 kalastajalla.

Lisätietoa

Toiminnanjohtaja Vesa Karttunen

Kalatalouden Keskusliitto

puh. 050 3850 875