Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Kalastaja: syksyn kalastusrajoitus- ja rauhoitusajat alkavat

Lohikalojen syysrauhoitus alkaa 1. syyskuuta.

Vaelluskalavesistöihin kuuluvien jokien ja jokisuiden verkkokalastuskielto alkaa tiistaina 15. elokuuta. Varsinainen lohikalojen syysrauhoitus joessa ja purossa alkaa perjantaina 1. syyskuuta. Rajoituksilla ja rauhoituksilla suojataan syyskutuisten lohikalojen nousua lisääntymisalueille jokiin ja puroihin sekä kalojen kuturauhaa.

Kalatalouden Keskusliitto muistuttaa kalastajia vaelluskalavesistöjen kalastusrajoituksista ja lohikalojen syysrauhoituksista. Verkkokalastus on kielletty vaelluskalavesistöön kuuluvassa joessa 15.8.–30.11. sekä meressä kilometriä lähempänä vaelluskalavesistöön kuuluvan joen suuta 15.8.–31.10.

– Jokisuun ja jokialueen verkkokalastusta rajoitetaan vaelluskalojen kulun turvaamiseksi, jotta kalat pääsevät nousemaan mahdollisimman vapaasti jokea ylös kutualueilleen, toteaa Kalatalouden Keskusliiton järjestöasiantuntija Mikko Malin.

Vaelluskalavesistöllä tarkoitetaan sellaista vesialuetta, jota vaelluskalat, kuten lohi ja taimen, käyttävät keskeisenä vaellustienään tai lisääntymisalueenaan. Vaelluskalavesistöihin kuuluvat myös sellaiset rakennetut joki- ja purovesistöt, joissa esiintyy vaelluskaloja.

Lohikalojen syysrauhoitus alkaa 1.9.

Lohikalojen syysrauhoitus on voimassa joki- ja purovesistöissä 1.9.–30.11 välisenä aikana. Rauhoitusaika koskee taimenta, lohta, siikaa ja nieriää. Poikkeuksen muodostaa järvilohi, jonka rauhoitus on alkanut jo 1.8. Siika on rauhoitettu mereen laskevissa joissa ja puroissa. Nieriän rauhoitus koskee Vuoksen vesistöä.

– Rauhoituksella suojataan syyskutuisten lohikalojen lisääntymistä. Lohikalat nousevat syksyllä kutemaan jokiin ja puroihin ja kaloille on annettava kuturauha, painottaa Kalatalouden Keskusliiton tiedottaja Tapio Gustafsson.

Rauhoitetun kalan saaliiksi ottaminen voi tulla kalastajalle kalliiksi

Syysrauhoitus aiheuttaa lisätyötä kalastuksenvalvonnalle. Kalan ollessa kudulla se on haavoittuvaisimmillaan. Lohikalojen kutuaikana aktiivisesta kalastuksenvalvonnasta on suurta hyötyä kalakantojen turvaamisessa. Kalastajan on hyvä tiedostaa, että rauhoitetun lohikalan saaliiksi ottamisesta voi koitua tuhansien eurojen lasku. Esimerkiksi rasvaevällisen rauhoitetun taimenen saaliikseen ottanut kalastaja voi joutua korvaamaan sen suojeluarvon 3260 euroa.

Tarkemmat tiedot kalojen rauhoitusajoista löytyvät Kalatalouden Keskusliiton sivuilta

Tarkemmat tiedot kalastusrajoituksista löytyvät osoitteessa Kalastusrajoitus.fi 

Kalojen suojeluarvot voi katsoa täältä

Lisätietoja kalastusrajoituksista ja lohikalojen rauhoituksista:

Mikko Malin

Järjestöasiantuntija, Kalatalouden Keskusliitto

Puh. 044 7577 979

Tapio Gustafsson

Tiedottaja, Kalatalouden Keskusliitto

Puh. 044 4931 457