Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Tuoreessa hallitusohjelmassa lupaavia kirjauksia kalastusta koskien

Kotimaisen kalan edistämisohjelman jatko, kalavesien osakaskuntien toiminnan tukeminen ja kalastonhoitomaksun ylärajan ulottaminen 70 vuotta täyttäneisiin ovat hyviä avauksia uudelta hallitukselta. Kalatalouden Keskusliiton mukaan vasta aika näyttää miten hallitusohjelman kirjaukset toteutuvat käytännössä.

Kalatalouden Keskusliiton mielestä tuore hallitusohjelma sisältää useita kalatalouden toivomia asioita, joita liitto itsekin on pyrkinyt jo vuosien ajan edistämään. Kirjausten vieminen käytäntöön vie kuitenkin aikaa ja osa kirjauksista ei ole yksin kansallisessa päätäntävallassa.

Kotimaisen kalan edistämisohjelma jatkuu

Kotimaisen kalan kulutuksen, saatavuuden ja viennin lisääminen keventämällä kalankasvatukseen liittyvää luvitusta ja sääntelyä sekä parantamalla ammattikalastajien toimintaedellytyksiä ovat hyviä uutisia hallitusohjelmassa.

”Samassa kohdassa mainittu vapaa-ajankalastuksen mahdollisuuksien parantaminen on myös hyvä aloite, mutta se ei saa heikentää vesialueen omistajan asemaa, vaan vesialueen omistajan tulee saada omaisuutensa käytöstä riittävä korvaus”, muistuttaa Kalatalouden Keskusliiton toiminnanjohtaja Vesa Karttunen.

Hallitusohjelman kirjaus kalastus- ja eräpalveluiden lisäämisestä liikuntasetelin käyttöalaan on toiveita herättävä, mutta osin ristiriitainen. Liikuntaseteliä on jo aiemmin voinut käyttää joihinkin kalastusopaspalveluihin.

”Tuleeko verottaja tulkitsemaan tätä kirjausta niin, että se tarkoittaa kalastonhoitomaksua? Suomessa on 1,5 miljoonaa vapaa-ajankalastajaa, joista useat hyötyisivät mahdollisuudesta käyttää työnantajan tarjoamaa liikuntaetuutta kalastuksen harrastamiseen. Sillä olisi iso merkitys”, Karttunen sanoo.

Tukea osakaskuntien yhdistämisille ja osakaskunnille

Yhteisaluelain uudistaminen osakaskuntien yhdistämistoimitusten edistämiseksi, etäkokousten mahdollistamiseksi ja osakkaiden tasapuolisen kohtelun parantamiseksi on kauan odotettu uutinen, jolla toiminta saadaan tämän päivän vaatimusten tasolle.

”Yhteisaluelain muutos ei kuitenkaan yksinään riitä edistämään osakaskuntien ja vesialueiden tulevaisuuden toiminnan kannalta olennaisia yhdistämistoimituksia. Ongelmana tällä hetkellä ovat aivan liian korkeat Maanmittauslaitoksen maksut, jotka tulevat maa- ja metsätalousministeriön määräämien asetusten kautta”, toteaa Kalatalouden Keskusliiton järjestöasiantuntija Mikko Malin.

Yhteisaluelain uudistus olisi Kalatalouden Keskusliiton mukaan kuitenkin hyvä saada alulle mahdollisimman pian, koska valmistelu kestää useamman vuoden.

Kalastonhoitomaksun yläikärajan nosto 70 vuotta täyttäneisiin

Hallitusohjelman kirjauksen mukaan kalastonhoitomaksun ikäperusteinen vapautus muutetaan koskemaan 70 vuotta täyttäneitä ja lisääntyneet varat käytetään kalakantojen hoidon ja istutusten turvaamiseksi.

”Koska kirjauksen mukaan ikäperusteinen vapaus pysyy sen jo saavuttaneilla, ikärajan muutos näkyy maksukertymässä täysimääräisenä vasta viisi vuotta lakimuutoksen jälkeen. Muutos on toteutettava nopeasti, jotta varat saadaan mahdollisimman pian kalakantojen hoitotyötä tekevien tahojen kuten kalatalousalueiden ja osakaskuntien käyttöön, sanoo Karttunen.

Toimet kalastusta ja kalakantoja uhkaavia vahinkoeläimiä kohtaan

Hallitusohjelmaan sisältyy myös tarpeettomien metsästysrajoitusten poistaminen elinvoimaisten lajien, kuten merimetson osalta ja lajin siirtäminen metsästyslain piiriin. Hallitus vaikuttaa siihen, että lajit siirretään lintudirektiivin tiukasti suojeltujen lajien listalta. Hylkeiden metsästystä merialueilla tehostetaan vaelluskalakantojen turvaamiseksi ja ammattikalastajien toimintaedellytysten parantamiseksi. Hallitus toimii aktiivisesti Euroopan unionissa, jotta Suomi saa poikkeusluvan hyljetuotteiden kaupalliseen hyödyntämiseen.

”Muutokset lintudirektiivissä ja poikkeuslupa hyljetuotteilla käytävään kauppaan eivät ole yksin suomalaisten käsissä, aktiivinen asioiden edistämiseksi kannattaa toki olla”, toteaa Karttunen

Lisätietoja:

Vesa Karttunen, Toiminnanjohtaja, Kalatalouden Keskusliitto

050 3850 875

Mikko Malin, Järjestöasiantuntija, Kalatalouden Keskusliitto

044 7577 979