Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Vuoden Kalastuksenvalvoja palkitaan syksyllä

Suomessa kalastuksenvalvontaa tekevät pääasiassa valtuutetut kalastuksenvalvojat. Kalatalouden Keskusliitto valitsee heidän joukostaan tänä kesänä vuoden kalastuksenvalvojan. Kilpailuun voi ilmoittaa mukaan joko itsensä tai tuntemansa kalastuksenvalvojan.

Kalastuksenvalvonta on tärkeä osa kalavesien hoitoa. Kalastuksenvalvonnalla varmistetaan, että kalastajilla on tarvittava kalastuslupa ja kalastuksessa noudatetaan kalastusta koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Kalastuksenvalvontaa vesillämme tekevät kalatalousalueen, osakaskunnan tai muun vesialueenomistajan valtuuttamat kalastuksenvalvojat. Valtuutettujen valvojien lisäksi kalastuksenvalvontaa tekevät poliisi, Rajavartiolaitos, Metsähallitus, ELY-keskus ja Tulli.

Kalatalouden Keskusliitto valitsee ja palkitsee Vuoden Kalastuksenvalvojan maa- ja metsätalousministeriön kalastonhoitomaksuvaroista rahoitetun Kalastuksenvalvonnan ja kalatalouden rakenteiden ja toimivuuden kehittämishanke 2023–2024 (KAKARA) osana. Lisäksi hankkeessa koulutetaan vanhoja ja uusia valvojia sekä parannetaan yhteistyötä kalastuksenvalvontaa suorittavien viranomaisten kanssa.

Miten Vuoden kalastuksenvalvojaksi?

Vuoden kalastuksenvalvojaksi valitaan yhteistyökykyinen, palvelualtis, suunnitelmallinen, huolellinen ja ympäristötietoinen kalastuksenvalvoja. Kilpailu käynnistyy 1.6. ja kilpailuun voi ilmoittautua mukaan lokakuun loppuun asti. Vuoden kalastuksenvaloja valitaan marraskuussa ja hänet esitellään Kalatalouden Keskusliiton julkaisemassa Suomen Kalastuslehdessä, Fiskeritidskrift för Finland -lehdessä, sosiaalisessa mediassa ja lehdistötiedotteessa syksyllä 2023. Kunnian ja maineen lisäksi kilpailun voittaja saa palkinnoksi Ursuit Basicline Auto -paukkuliivit. Tarkemmat kriteerit ja osallistumistiedot löytyvät kilpailun nettisivuilta

Mikäli siis tunnet kriteerit omaavan kalastuksenvalvojan tai olet itse kuvaukseen sopiva, käy ilmoittautumassa mukaan!

Lisätietoja:

Kalastuksenvalvonnasta tietoa

Vuoden kalastuksenvalvoja -kilpailu

Mikko Malin, järjestöasiantuntija, puh. 044 7577 979

Tapio Gustafsson, tiedottaja, puh. 044 4931 457