Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Eduskunta ei halua kieltää verkkokalastusta kokonaan saimaannorpan levinneisyysalueella

Eduskunta hylkäsi kansalaisaloitteen verkkokalastuksen kieltämisestä saimaannorpan levinneisyysalueella. Kalatalouden Keskusliitto katsoo, että voimassa olevat kalastusrajoitukset ovat riittäviä, koska norppakanta on vahvistunut jopa sovittuja tavoitteita nopeammin.

Eduskunta hylkäsi tänään kansalaisaloitteen verkkokalastuksen kieltämisestä saimaannorpan levinneisyysalueella. Päätös syntyi äänin 121-34. Kansalaisaloitteessa esitettiin kalastusrajoitusten laajentamista nykyisestä siten, että verkkokalastus kiellettäisiin kokonaan saimaannorpan levinneisyysalueilla.

Ratkaisussaan eduskunta huomioi maa- ja metsätalousvaliokunnan näkemykset, joiden mukaan nykyiset verkkokalastusrajoitukset alueella ovat jo mittavia. Verkkokalastus on asetuksella täysin kiellettyä Saimaan kalastusrajoitusalueella 15.4.–30.6. lukuun ottamatta alle 22 millimetrin solmuvälin muikkuverkkoja, joilla kalastuskielto päättyy 20.6.

Kalatalouden Keskusliiton mielestä nykyiset kalastusrajoitukset huomioivat sekä saimaannorpan suojelun että ihmisen toiminnan Saimaalla. Kaupallisten kalastajien lisäksi Saimaalla kalastaa lähes 50 000 vapaa-ajankalastajaa, joista lähes 20 000 kalastaa verkoilla.

Saimaannorpan suojelemiseksi tehty kalastusrajoitusalue on osakaskuntien vapaaehtoisilla päätöksillä kasvanut jo yli 2 800 neliökilometriin. Samalla asetuksella säädetyt pyydystekniset rajoitukset ovat vahvistaneet rajoitusten tehoa. Verkkojen pystylangoilla madaltaminen eli puohteutus on nykyään kielletty. Kalastajien edellytetään ankkuroivan verkot avovesiaikana. Riimuverkkojen ja vahvalankaisten verkkojen käyttö ympärivuotisesti on kokonaan kiellettyä. Lisäksi katiskojen ja rysien tulee edelleen olla rakenteeltaan norppaturvallisia.

Saimaannorpan suojelu perustuu saimaannorpan suojelun strategian ja toimenpidesuunnitelman periaatteisiin. Kalatalouden Keskusliiton mielestä on mainio saavutus, että saimaannorpan suojelustrategian mukaiset välitavoitteet käytetyillä keinoilla saavutettiin etuajassa. Saimaannorppien määrä on kasvanut 2000-luvulla noin 240 yksilöstä noin 430 yksilöön. Saimaannorpan suojelussa lähtökohtana on ollut viisaasti ja kestävällä tavalla sovittaa yhteen saimaannorpan suojelun tarpeet ja ihmisen toiminta Saimaalla.

Kalatalouden Keskusliitto kehottaa jatkossakin kaikkia Saimaan alueen vesialueen omistajia suhtautumaan saimaannorpan suojeluun myönteisesti ja sopimaan maa- ja metsätalousministeriön asetusesityksen mukaisista kalastusrajoituksista vapaaehtoisesti. Saimaannorpan suojelu on kaikkien yhteinen asia. Vapaaehtoisen sopimisen kautta on parhaiten mahdollista sovittaa yhteen paikallisen vapaa-ajan-, kotitarve- ja kaupallisen kalastuksen tarpeet sekä saimaannorpan suotuisalle kannan kehitykselle riittävä kalastusrajoitusten taso.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Vesa Karttunen, Kalatalouden Keskusliitto, p. 050 385 0875