Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Lohikalojen syysrauhoitus alkaa 1. syyskuuta

Lohikalojen syysrauhoitus alkaa

Kalastusasetuksen mukainen lohikalojen syysrauhoitus joessa ja purossa alkaa torstaina 1. syyskuuta ja jatkuu marraskuun loppuun. Rauhoituksella suojataan syyskutuisten lohikalojen nousua lisääntymisalueille jokiin ja puroihin sekä kalojen kuturauhaa.

Kalatalouden Keskusliitto muistuttaa lohikalojen syysrauhoituksesta. Rauhoitus on voimassa joki- ja purovesistöissä 1.9.–30.11 välisenä aikana. Rauhoitusaika koskee taimenta, lohta, siikaa ja nieriää. Poikkeuksen muodostaa järvilohi, jonka rauhoitus on alkanut jo 1.8. Siika on rauhoitettu mereen laskevissa joissa ja puroissa. Nieriän rauhoitus koskee Vuoksen vesistöä.

Rauhoituksella suojataan syyskutuisten lohikalojen lisääntymistä. Lohikalat nousevat syksyllä kutemaan jokiin ja puroihin ja kaloille on syytä antaa kuturauha.

Syysrauhoitus aiheuttaa lisätyötä myös kalastuksenvalvonnalle. Kalan ollessa kudulla se on haavoittuvaisimmillaan. Lohikalojen kutuaikana aktiivisesta kalastuksenvalvonnasta on suurta hyötyä kalakantojen turvaamisessa. Kalastajien on muistettava, että rauhoitettujen lohikalojen pyytämisestä voi koitua tuhansien eurojen lasku.

Huomaathan, että myös verkkokalastus on kielletty vaelluskalavesistöön kuuluvassa joessa 15.8.–30.11. sekä meressä kilometriä lähempänä vaelluskalavesistöön kuuluvan joen suuta 15.8.–31.10.

Tarkemmat tiedot kalojen rauhoitusajoista löytyvät Pyyntimitat ja rauhoitusajat -sivuilta

Tarkemmat tiedot kalastusrajoituksista löytyvät osoitteesta Kalastusrajoitus.fi 

Tarkista kalojen suojeluarvot täältä

Lisätietoja lohikalojen rauhoituksista:

Tiedottaja Tapio Gustafsson

Kalatalouden Keskusliitto

puh 044 4931 457