Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Ankeriaan pidennetty rauhoitus alkaa – tärkeämpää olisi turvata ankeriaiden vaellusyhteydet 

Ankeriaan uusi rauhoitusaika astuu voimaan maanantaina 1.8. Ankeriaan kalastus on jatkossa kielletty 1.8.–30.6. eli 11 kuukautta vuodesta.

Ankeriaan uusi rauhoitusaika astuu voimaan maanantaina 1.8. Ankeriaan kalastus on jatkossa kielletty 1.8.–30.6. eli 11 kuukautta vuodesta. Uusi päätös estää suurelta osin osakaskuntien ja yksityisten vesialueiden omistajien varoin tehtyjen ankeriasistutusten hyödyntämisen. Pelkkä rauhoitus ei ankeriasta pelasta vaan lajin suojelemiseksi on poistettava myös vaellusesteitä, toteaa Kalatalouden Keskusliitto. 

Valtioneuvosto antoi heinäkuussa asetuksen, jolla äärimmäisen uhanalaiseksi luokitellun ankeriaan kalastus kiellettiin Suomessa kokonaan lukuun ottamatta heinäkuuta. Asetusmuutoksella toimeenpannaan EU-asetuksessa (2022/109) ankeriaan suojaksi säädetty velvoite, jonka mukaan ankeriaan kalastus tulee kieltää merialueella vähintään kolmen kuukauden ajaksi elokuun alun ja helmikuun lopun välillä. Valtioneuvosto päätti rauhoitusajaksi koko vuoden heinäkuuta lukuun ottamatta eli huomattavasti pidempänä kuin EU-asetuksen vaatimus. Lisäksi kalastuskielto koskee myös sisävesiä.  

Kalatalouden Keskusliitto ja sen jäsenjärjestöt vastustivat näin jyrkkää kalastuskieltoa 

Vuosikymmenten aikana osakaskuntien ja yksityisten vesialueiden omistajien varoin tehdyt ankeriasistutukset jäävät nyt lähes kokonaan vaille niille ajateltua tuottoa, kun kaloja ei saa pyytää kuin yhden kuukauden ajan vuodessa. Kalatalouden Keskusliiton mukaan viimeisen 15 vuoden aikana on istutettu yli 1,1 miljoonaa ankeriaanpoikasta yksityisin varoin. 

– Istutuksiin käytetty rahamäärä on ollut mittava. Varsinkin vaellusesteiden takana olevilla alueilla 11 kuukauden kalastuskielto sotii voimakkaasti tavallisten ihmisten oikeustajua ja maalaisjärkeä vastaan, koska rajoitus ei millään tavalla palvele ankeriaan suojelutarkoitusta, kertoo toiminnanjohtaja Vesa Karttunen Kalatalouden Keskusliitosta.

Ankeriaaseen kohdennettu kalastus on Suomessa vähäistä. Suomessa parhaimmillaan jopa 70 % istutetuista ankeriaista selviää vaellukselle, kun Keski-Euroopassa vastaava luku on vain muutama prosentti. EU:n ankeriasasetuksen tavoite, jonka mukaan 40 % ankeriaista tulee päästä vaellukselle, täyttyy siis jo ilman pidennettyä rauhoitusaikaa Suomen osalta hyvin.  

Uudessa kansallisessa asetuksessa mainitaan, että nousuesteiden yläpuolelle istutettuja ankeriaita voitaisiin pyytää ELY-keskusten harkinnassa olevien poikkeuslupien avulla. Poikkeuslupa olisi Kalatalouden Keskusliiton mukaan erittäin toivottava, mutta nähtäväksi jää kuinka lupia tullaan myöntämään. 

Ankeriaiden vaellusyhteydet tulisi turvata  

– Ankeriaan tulevaisuuden kannalta pidämme tärkeämpänä vapaan vaelluksen alueen laajentamista vaellusesteiden purku- ja ohitusratkaisuilla sekä istutusten keskittämistä alueille, joista on vaellusyhteys mereen, Karttunen toteaa. Tämä koskee niin Suomea kuin koko Eurooppaa. 

Lisätietoja ankeriaan kalastuksesta ja istutuksista: 

Toiminnanjohtaja Vesa Karttunen, Kalatalouden Keskusliitto, p. 050 385 0875