Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Valtion rahalla kartoitettavat sillat ja tierummut on tarkistettava vaelluskalat huomioon ottaen

Valtio budjetoi noin 2,5 miljoonaa euroa yksityisteiden tiestön ja siltojen kuntokartoitukseen. Kalatalouden Keskusliitto edellyttää, että kuntokartoitukseen tulisi liittää kartoitus siltarumpujen ja siltarakenteiden nykyisistä kalojen vaellusesteistä ja myös suunnitelma korjaustarpeesta.

Yksityisteiden tie- ja siltarummut ovat olleet väärin asennettuina tuhoisia maamme arvokkaille ja paikoin uhanalaisille vaelluskalakannoille. Heikosti toteutetut ylitysrakenteet heikentävät edelleen virtavesien lajistoa, estävät kalojen vaelluksen sekä luontaista lisääntymistä virtavesissä.

Keskeisin ongelma liittyy siihen, että kalat eivät kykene uimaan rummuista läpi ja vaellusyhteys katkeaa. Ongelman aiheuttaa useimmiten liian korkealle asennettu tierumpu, veden vähyys rummun sisällä tai liian suuri virtausnopeus. Kalakannat heikentyvät, kun monet otolliset lisääntymisalueet tai kalojen elinalueet jäävät saavuttamatta.

Kalatalouden Keskusliitto edellyttää, että siltojen ja tierumpujen kartoittamisessa tulee tarttua samalla kertaa kustannustehokkaasti myös vaellusesteiksi muodostuneiden rumpujen aiheuttamiin ongelmiin. Rumpurakenteet eivät saa olla vaelluseste. Oikein asennetut ylitysratkaisut turvaavat monen virtavesissä esiintyvän kalalajin elinkierron. Kelvollisista rummuista hyötyy koko virtavesilajisto ja puron varsia kulkureitteinään käyttävät eläimet.

Tuore hallituksen rahoituspäätös liittyy vihreän siirtymän tavoitteisiin, joilla pyritään kohti hiilineutraaliutta ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämistä vuoteen 2030 mennessä.

Virtavesien esteettömyyttä vaatii moni laki ja direktiivi, joista huomattavia ovat mm. EU:n vesipuitedirektiivi, vesilaki, kalastuslaki sekä nykyinen hallitusohjelma.

Lisätietoja:

Viestintäasiantuntija Tomi Räsänen, Kalatalouden Keskusliitto, p. 044 493 9615