ARTIKKELI

Aluehallintoviraston linjaus liittyen kirjanpitolain ja yhteisaluelain välisiin tulkintakysymyksiin

Kalatalouden Keskusliitto on keskustellut Aluehallintoviraston kanssa keväällä kirjanpitolain ja yhteisaluelain välisten säännösten tulkinnasta. Kun kirjanpitolaki on uudistettu vuonna 2015, yhteisaluelakia ei osaltaan uudistettu, joten epäselvyyksiä esimerkiksi osakaskuntien kirjanpitovelvollisuuden ja sallitun tilikauden pituuden välillä esiintyy ajoittain. Kyse ei ole oikeastaan muutoksista nykyiseen Kalatalouden Keskusliiton tulkintalinjaan vaan ainoastaan sen vahvistamisesta sekä yhdestä teknisestä muutoksesta Aluehallintoviraston osakaskunnan sääntöjen vahvistamislomakkeeseen.

Kalatalouden Keskusliitto ja Aluehallintovirasto ovat yhteisymmärryksessä päätyneet tulkitsemaan kirjanpitolain ja yhteisaluelain suhdetta seuraavasti:

1) Kaikki osakaskunnat ovat kirjanpitovelvollisia, koska ne ovat kirjanpitolain (1997/1336) 1 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisia muita yksityisoikeudellisia oikeushenkilöitä. Yhteisaluelaissa (1989/758) esiintyy vielä ajatus osakaskunnan liike- ja ammattitoiminnasta kriteerinä kirjanpitovelvollisuudelle mutta tämä kriteeri ei enää ole merkityksellinen kirjanpitolain vuoden 2015 muutosten takia, vaan kaikki osakaskunnat ovat kirjanpitovelvollisia riippumatta siitä, harjoittaako osakaskunta liike- ja ammattitoimintaa.

2) Osakaskunnat voivat päättää säännöissään siitä, että tilikauden pituus on maksimissaan neljän vuoden pituinen, vaikka kirjanpitolaki sallii vain yhden vuoden mittaisen tilikauden. Tämä johtuu siitä, että kirjanpitolaki on niin sanottu yleislaki ja yhteisaluelaki on erityislaki, jolloin erityislain etusija tässä tapauksessa ohittaa yleislain säännöksen.

Lisäksi Aluehallintovirasto poistaa osakaskunnan sääntöjen vahvistamislomakkeesta kohdan, jonka mukaan osakaskunnan on ilmoitettava, onko se kirjanpitovelvollinen ottaen huomioon osakaskunnan harjoittama liike- tai ammattitoiminta. Kyseisen kohdan poistaminen on varsin loogista ottaen huomioon edellä mainittu tulkinta siitä, että kaikki osakaskunnat ovat kirjanpitovelvollisia, eikä liike- ja ammattitoiminnalla ole asian kannalta enää merkitystä.

Lisätietoa

Lakimies Elias Rauhala, Kalatalouden Keskusliitto, puh. 0400 234 780