Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Muikun talvinuottaus on perinteinen kaupallisten kalastajien pyyntitapa

Muikkua voidaan pyytää myös talvella. Muikun talvinuottaus on Suomessa yleensä kaupallisten kalastajien harjoittama perinteinen kalastusmuoto. Jään alla vedettävään nuottaan voi parhaimmillaan tarttua satoja kiloja muikkua. 

Talvinen nuottaus perustuu vanhaan perimätietoon hyvistä apajista ja nuottauksessa on tunnettava muikkuparvien liikkeet. Talvinuottaus on mahdollista vasta kun järvet ovat kunnolla jäätyneet ja jääolosuhteiden on oltava kunnossa. Nuottauskausi kestää niin pitkään, kuin jäät kantavat.

Nuottaus suoritetaan paikoissa, joissa vesistön pohja on tasainen. Tällöin riski nuotan takertumisesta pohjaan on pienempi. Tavanomaisia pyyntipaikkoja ovat järvien selkävedet ja niiden reunat. Talvella muikut viihtyvät syvänteiden pohjilla. Tieto hyvistä nuottapaikoista leviää hiljaisena tietona kalastajien välillä – arvaamalla ei talvimuikkua pyydetä.

Perinteisiä muikun nuottausalueita löytyy muun muassa Inarijärveltä, Puruvedeltä ja Säkylän Pyhäjärveltä. Lapissa talvinuottaus voidaan yleensä aloittaa jo alkutalvesta. Eteläisemmässä Suomessa joudutaan odottamaan vesistöjen kunnollista jäätymistä, ennen kuin nuottaus pääsee kunnolla vauhtiin. Sääolosuhteilla on suuri vaikutus talvinuottaukseen. Raskaan nuottakaluston vieminen apajapaikoille ei joka kelissä onnistu.

“Saimaan Puruvedellä kelit talvinuottaukseen ovat olleet tänä talvena haasteelliset”, kertoo kalatalousneuvoja Harry Härkönen Etelä-Savon kalatalouskeskuksesta. Alkutalvesta haittana oli ahtojää ja menneiden viikkojen runsaat lumimäärät ovat häirinneet nuottausta sekä kaluston kuljettamista nuottapaikoille. Puruvedellä on nuotannut tänä talvena 9 nuottaporukkaa. Keleistä johtuen kalastajilla on ollut nuotanvetokertoja tavanomaista vähemmän. Muikkusaalista on kuitenkin tullut Puruvedeltä hyvin, mutta sen pieni koko on vaikeuttanut myyntiä.

Muikun talvinuottaukseen tarvitaan aina vesialueen omistajan lupa. Nuottakalastajan tulee huomioida myös muut jäällä liikkujat. Nuotan nosto- ja laskuavannot on merkittävä kalastuslain mukaisesti (1,2 m korkea merkkisalko ja heijastin, lisätietoa pyydysmerkinnästä) Jos samalla vesialueella on muita nuottakalastajia, on nuottaus suoritettava niin, ettei siitä ole haittaa muiden kalastukselle.

Lisätietoja muikun talvipyynnistä:

Tiedottaja Tapio Gustafsson, Kalatalouden Keskusliitto, puh. 044 4931 457

Kalatalousneuvoja Harry Härkönen, Etelä-Savon Kalatalouskeskus, puh. 0400 185 13