Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Ympäristöministeriö ajaa Suomen kalastusvälinetuotantoa alas

Muovituotteita koskevan EU:n SUP-direktiivin toimeenpano Suomessa on edennyt ympäristöministeriön johdolla lainsäädäntövaiheeseen. Kalatalousalan yksimielisestä vastuksesta huolimatta ympäristöministeriö esittää direktiivin soveltamisalan merkittävää laajentamista sekä velvoitteita, jotka toteutuessaan ovat johtamassa kotimaisen kalastusvälinekaupan ja -tuotannon alasajoon.

Ympäristöministeriön valmistelemassa lakiesityksessä SUP-direktiivin soveltamisalaa esitetään kansallisesti laajennettavaksi merialueen kaupallisesta kalastuksesta myös sisävesiä ja vapaa-ajan kalastusta koskevaksi. Kalastusvälineiden valmistajille ja maahantuojille tulisi perustaa uusi tuottajayhteisö, jonka puolestaan tulisi järjestää ja ylläpitää koko maan kattava kiinteä verkosto kalastusvälineistä tulevien jätteiden keräilyä varten.

Lakiesitys on saanut lausunnoissa täystyrmäyksen kalatalousalan edustajilta. Esitettyjä toimenpiteitä pidetään karkeasti ylimitoitettuna. Kalastusvälineiden laaja pienvalmistajien ja maahantuojien joukko ilmaisee suoraan toimintansa loppuvan tuottajavastuun kustannusten syödessä pienet voitot. Kalastusvälineiden hankinta tulisi esityksen toteutuessa siirtymään kotimaasta yhä suuremmassa määrin ulkomaalaisiin verkkokauppoihin.

Kalatalouden Keskusliitto on omassa lausunnossaan edellyttänyt direktiivin soveltamista vain merialueen kaupallisessa kalastuksessa käytettäviin pyydyksiin. Merialueen kalastuksesta syntyvän muovijätteen keräilyn käytännön järjestäminen tulisi antaa alan itsensä järjestettäväksi taloudellisesti järkevällä tavalla.

Lakiehdotukseen ja siihen annettuihin lausuntoihin voit tutustua Lausuntopalvelussa

Lisätietoa antaa:

Toiminnanjohtaja Vesa Karttunen, Kalatalouden Keskusliitto, p. 050 385 0875