ARTIKKELI

Erittäin uhanalaisen järvitaimenen emokalapyynti onnistui Päijänteellä

Erittäin uhanalaisen järvitaimenen mätiä talteenotetaan lypsämällä.

Erittäin uhanalaisen järvitaimenen emokalapyynti onnistui Päijänteellä yli odotusten. Syksyn aikana saatiin pyydettyä kymmenen järvivaelluksen tehnyttä kookasta naarastaimenta ja kahdeksan koirasta. Hedelmöitetty mäti istutetaan ensi keväänä tarkoin valituille poikastuotantoalueille.

Etelä- ja Keski-Päijänteen kalatalousalue ja Pohjois-Päijänteen kalatalousalue perustivat vuosi sitten Päijänteen luonnonvarainen taimen -nimisen yhdistyksen, jonka tarkoituksena on erittäin uhanalaisen luonnonvaraisen järvitaimenen elinvoimaisuuden parantaminen.

Yhdistys on lokakuun aikana pyytänyt Padasjoen reitille Muuramenjokeen ja Rutajokeen nousevia emotaimenia. Muuramenjoella pyynti toteutettiin kalatiehen asennetulla emokalaloukulla ja muualla jokisuuhun asennetuilla rysillä. Saaliiksi saatiin kymmenen 55–76 cm:n pituista naarastaimenta ja kahdeksan koirasta, joista suurin oli 67 cm.

Kutuvalmiit naaraat lypsettiin ja mäti hedelmöitettiin koiraista saadulla maidilla. Hedelmöittynyt mäti haudotaan silmäpisteasteelle ja istutetaan mätirasioissa Päijänteeseen laskeville poikastuotantoalueille ensi keväänä. Lypsyn jälkeen kaikki emokalat merkittiin kalamerkeillä ja vapautettiin.

Emokalapyynnit on toteutettu yhteistyössä Hämeen kalatalouskeskuksen ja Keski-Suomen kalatalouskeskuksen sekä Padasjoen reitin, Muuramen ja Rutalahden osakaskuntien kanssa. Paikalliset aktiivit ovat hoitaneet emokalojen pyynnin. Kalojen lypsyt, mädin haudonta ja kuljetukset ovat kalatalouskeskusten vastuulla.

Hanketta ovat rahoittaneet Osuuskauppa Keskimaa, Metsähallitus, alueen kalatalousalueet, Päijänteen osakaskunnat sekä Etelä-Päijänteen kalastusyhdistys. Lisäksi hankkeen toteutukseen on saatu avustusta Pohjois-Savon ELY-keskuksesta kalatalouden edistämismäärärahoista.

Lisätietoja hankkeesta ja Päijänteen järvitaimenen nykytilasta:
https://paijanteentaimen.fi/
toiminnanjohtaja Tomi Ranta, Hämeen Kalatalouskeskus, puh. 040 747 7446
toiminnanjohtaja Timo Meronen, Keski-Suomen kalatalouskeskus, puh. 0400 735 286