Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Ankeriaanpoikaset saapuvat Suomeen autokyydillä

Kalatalouden Keskusliitto tuo Englannista pyydettyjä ankeriaanpoikasia maahan. Tänä vuonna Suomen vesiin istutetaan 129 500 ankeriaanpoikasta, joista 60 000 Luonnonvarakeskus istuttaa rannikkovesiin kannanhoidollisista syistä. Ankerias on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi lajiksi, mutta poikasmäärissä on ollut lievää kasvua vuodesta 2011 lähtien. Koronaepidemian vuoksi ankeriaanpoikaset saapuvat Suomeen poikkeuksellisesti autokyydillä, eivät lentäen, kuten aikaisempina vuosina.

Ankerias (Anguilla anguilla) on äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu vaelluskala, jota esiintyy Suomen merialueella ja sisävesissä, mutta joka lisääntyy Sargassomerellä Atlantilla. Euroopan ankeriaskannat ovat vähentyneet rajusti. Ankeriaanpoikasia ei saavu enää entiseen tapaan Suomenkaan rannikolle eivätkä ankeriaat pääse nousemaan ylös syönnösalueilleen jokien patoamisen vuoksi. Nyt tehtävillä istutuksilla tuetaan eurooppalaisen ankeriaskannan elpymistä.

Istutettavat ankeriaat on pyydetty Severnjoesta Englannista, jossa pyynti tapahtuu tarkasti säädellyn SEG standardin (Sustainable Eel Group) mukaisesti. Pyydetyistä lasiankeriaista suurin osa käytetään istutuksiin eri puolilla Eurooppaa ja osa istutetaan pyyntialueen vesistöihin patojen yläpuolelle.

Ankeriaat voivat elää Suomessa kymmeniä vuosia ennen kuin aloittavat 6 000 kilometrin mittaisen kutuvaelluksen Sargassomerelle. Suomalaiset vaellusankeriaat painavat parhaimmillaan 1,5–2 kiloa ja ovat eurooppalaisittain suurikokoisia. Suuresta koosta on todennäköisesti hyötyä pitkällä vaelluksella.

Istutukset ovat osa ankeriaskantojen elvyttämistä

EU:n ankeriasasetuksessa istutukset nähdään osana Euroopan ankeriaskannan elvyttämistä. Istutukset vahvistavat paikallista ankeriaskantaa ja lisäävät kutuvaellukselle lähtevien vaellusankeriaiden määrää. Istutettua alkuperää olevien vaellusankeriaiden on todettu aloittavan kutuvaelluksensa yhtä aikaa ja seuraavan samoja reittejä kuin luontaista kantaa olevat lajikumppaninsakin.

– Englannin lounais- ja länsirannikolle saapuu merivirtojen tuomana lasiankeriaita, joista kaikki eivät monien nousuesteiden takia pääse vapaasti nousemaan paikallisiin jokiin. Niitä pyydetään siirrettäväksi paikallisesti patojen yläpuolelle, mutta ylimäärä on hyödyllistä siirtää muualle tuottaviin, mutta vajaasti hyödynnettyihin elinympäristöihin. Ankerias sopeutuu erilaisiin elinympäristöihin ja oikein toteutetut istutukset antavat erinomaisia tuloksia, toteaa tutkija Jouni Tulonen Luonnonvarakeskuksesta. Hän kertoo lisäksi, että ankeriastyöryhmän viime vuoden raportin mukaan poikasmäärissä on ollut lievää kasvua vuodesta 2011 lähtien ja tänä keväänä Severnillä saatiin erittäin hyvät saaliit.

Keskiviikkoaamuna 5.8. kylmäkuljetusautolla Ruotsista Suomeen saapuvat ankeriaanpoikaset ovat olleet karanteenissa Ruotsissa. Ne ovat noin 10 senttimetrin pituisia ja noin gramman painoisia, kuvailee kalastusbiologi Malin Lönnroth Kalatalouden Keskusliitosta.

Lisätietoja ankeriaan biologiasta, tuonnista ja istutuksista sekä ankeriaskannan hoidosta Euroopassa:
tiedottaja Tapio Gustafsson, Kalatalouden Keskusliitto puh. (09) 6844 5914
tutkija Jouni Tulonen, Luonnonvarakeskus puh. 029 532 7432
Sustainable Eel Group (SEG)

Ankeriasistutusten alueelliset yhteyshenkilöt:
Nylands Fiskarförbund – Joan Granqvist puh. 040 354 2317
Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen Liitto – Aki Laitila puh. 0400 460 879
Lahden kaupunki – Ismo Malin puh. 050 5259579
Etelä-Suomen Merikalastajien Liitto – Teemu Tast puh. 0500 253 261
Pirkanmaan Kalatalouskeskus – Ismo Kolari puh. 050 592 9259
Länsi-Suomen Kalatalouskeskus – Petri Rannikko puh. 050 366 3950
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Vaasan toimipiste – Kyösti Nousiainen puh. 050 312 8611
Pohjois-Savon ELY-keskus, Hämeenlinnan toimipiste – Jari Pelkonen puh. 0500 317 375
Pohjois-Savon ELY-keskus, Kuopion toimipiste – Kari Kosunen puh. 0400 251 188