ARTIKKELI

Kalastajat tyytyväisiä kalastuksenvalvontaan – ja sitä halutaan lisää

Kalatalouden Keskusliiton viime vuonna tekemän tutkimuksen mukaan kalastuksenvalvonta on Suomessa laadukasta. Kalastajat antoivat kalastuksenvalvonnan asiakaspalvelutilanteista yli kahdeksan keskiarvot. Kalastuksenvalvonnan päävastuu Suomessa on kalatalousalueiden ja osakaskuntien valtuuttamilla kalastuksenvalvojilla.

Kalatalouden Keskusliitto keräsi loppuvuodesta 2019 kalastajilta asiakaspalautetta kalastuksenvalvojista. Kyselyyn saatiin 100 vastausta. Kahdessa kolmasosassa kohtaamisista kalastuksenvalvojan toimeksiantajana oli ollut osakaskunta tai kalastusalue (nykyisin kalatalousalue). Niiden lisäksi kalastajat olivat kohdanneet Metsähallituksen erätarkastajia, poliiseja ja merivartioston valvomassa kalastusta.

Kalastuksenvalvonta on asiakaspalvelutyötä ja mukavan luontoharrastuksen parissa aikaa viettävän kalastajan lupien tarkastaminen tehdään ystävällisesti ja asiantuntevasti. Kyselyn tulosten mukaan kalastajat olivat kohtaamisiin kaikin puolin tyytyväisiä. Kalastuksenvalvonnan ystävällisyys sai kalastajilta arvosanaksi 8,7 ja asiantuntevuus 8,2.

– Yli kahdeksan keskiarvot asiakaspalvelutilanteissa kertovat toiminnan laadukkuudesta, toteaa järjestöjohtaja Risto Vesa Kalatalouden Keskusliitosta.

Monet vastaajista eivät olleet kohdanneet kalastuksenvalvojaa vuonna 2018, eivätkä muulloinkaan. Sanallisen palautteen antaneista moni toivoi painokkaasti lisää kalastuksenvalvontaa.

Suomessa on tällä hetkellä noin 2800 aktiivista kalastuksenvalvojaa

Kalatalouden Keskusliitto on lähes kymmenen vuoden ajan aktiivisesti kouluttanut uusia kalastuksenvalvojia. Koulutuksen jälkeen osallistujat ovat yleensä suorittaneet ELY-keskuksen järjestämän kalastuksenvalvojankokeen. Kaikkiaan kokeen on tähän menneessä suorittanut hyväksytysti 3561 henkilöä.

– Valitettavasti kaikki kokeen suorittaneet eivät tee kalastuksenvalvontaa, kertoo Vesa. Kolmen vuoden takaisen tutkimuksen mukaan 79 % kalastuksenvalvonnan kokeen läpäisseistä tekee kalastuksenvalvontaa vesillä. Se tarkoittaisi tällä hetkellä noin 2800 kalastuksenvalvojaa.

Uusien kalastuksenvalvojien koulutus on jatkunut tänä keväänä koronatilanteesta huolimatta. Kalatalouden Keskusliitto on kevään aikana ensimmäistä kertaa etäkouluttanut kalastuksenvalvojan kokeeseen valmistautuvia. Helsingin koulutukseen osallistui 60 henkeä ja Vaasan ruotsinkieliseen koulutukseen 10 henkilöä.

Paikalliset kalastuksenvalvojat ovat jo olleet ahkerasti vesillä

Pirkanmaalla Kalatalouskeskuksen kalastuksenvalvojat aloittivat toukokuun alussa avovesikauden valvonnan, Uudellamaalla Sipoossa oltiin viikonloppuna valvomassa kalastusta yhdessä Helsingin venepoliisin kanssa ja Eteläisen Saimaan kalatalousalueen kalastuksenvalvojat olivat viime viikolla suorittamassa tehovalvontaa yhdessä Metsähallituksen kalastuksenvalvojien kanssa. Kalastuksenvalvojille tämän tyyppiset viranomaisyhteistyökuviot ovat erittäin tärkeitä, muistuttaa Vesa.

Lisää kalastuksenvalvonnasta:
järjestöjohtaja Risto Vesa, Kalatalouden Keskusliitto, puh. 0400 507 832
tiedottaja Tapio Gustafsson, Kalatalouden Keskusliitto, puh. (09) 6844 5914

Kalastuksenvalvojien yhteystiedot selviävät alueellisten kalastajaliittojen ja kalatalouskeskusten kautta