ARTIKKELI

Osakaskunnat ja kalatalousalueet saivat luvan etäkokouksiin

Juuri vahvistetut korona-ajan poikkeuslait sallivat osakaskuntien ja kalatalousalueiden etäkokouksien järjestämisen.

Kalastuksen kannalta tärkeitä päätöksiä tehdään vuosittain osakaskuntien ja kalatalousalueiden keväisissä kokouksissa. Korona-ajan poikkeusoloissa kokoontuminen on rajoitettua, eikä kokousten pitäminen perinteiseen tapaan ole ollut mahdollista. Tuoreet lakimuutokset toivat helpotusta päätöksentekoon kalavesillä.

Osakaskuntien kokous

Yhteisaluelain muutos mahdollistaa osakaskunnan kokouksien pitämisen korona-aikana sähköisesti käyttämällä puhe- tai näköyhteyden mahdollistavaa verkkokokoustyökalua tai sähköpostia. Jos osakaskunnan kokousta ei jostain syystä pystytä pitämään sähköisesti, kokous voidaan siirtää pidettäväksi rajoitusten jälkeen.

Kalatalousalueen kokous

Vastaavasti yhdistyslain muutos mahdollistaa kalatalousalueen kokouksen järjestämisen sähköisesti. Vaikka kokous järjestetään sähköisesti, tulee kokouskutsut hoitaa kuten kalatalousalueen säännöissä määrätään. Kokouksen voi järjestää etäkokousten pitoon tarkoitetuilla verkkokokoustyökaluilla, sähköpostitse tai kirjeitse. Uusi poikkeuslaki sallii kalatalousalueen sääntömääräisten kokousten pitämisen syyskuun 2020 loppuun mennessä.

Samassa lakipaketissa kalatalousalueet saivat vuoden lisäajan käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadinnalle. Suunnitelmat on jätettävä ELY-keskuksille vuoden 2021 loppuun mennessä.

Tarkemmat ohjeet kokouksiin ahvennetissä

Yksityiskohtaisemmat ohjeet osakaskuntien ja kalatalousalueiden kokouskäytännöistä löytyvät Kalatalouden Keskusliiton nettisivuilta www.ahven.net.

Lisätietoja:

Järjestöjohtaja Risto Vesa
Kalatalouden Keskusliitto
puh. 0400 507 832

Lakimies Irena Pirhonen
Kalatalouden Keskusliitto
puh. 0400 234 780