Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Kalastusharrastuksen edistäminen huomioidaan kalatalousalueiden tulevissa käyttö- ja hoitosuunnitelmissa

Vapakalastaja ja virveli

Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi alkuviikosta uuden vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian. Vuoden 2019 alussa perustetut 118 kalatalousaluetta laativat vesilleen ensi vuoden kuluessa käyttö- ja hoitosuunnitelmat, joissa juuri julkaistu strategia tullaan huomioimaan.

Kalatalousalueen on laadittava vuoden 2020 loppuun mennessä aluettaan koskeva käyttö- ja hoitosuunnitelma, jonka tarkoituksena on turvata alueen kalavarojen kestävä käyttö ja tuotto sekä biologinen monimuotoisuus. Käyttö- ja hoitosuunnitelma ottaa huomioon lainsäädännön perusteella asetetut vaatimukset sekä valtakunnalliset hoitosuunnitelmat. Näitä huomioitavia asioita ovat myös vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategiassa mainitut hyvät kalastusmahdollisuudet ja elinvoimaiset kalakannat, paremmat edellytykset kalastusmatkailuelinkeinolle sekä riittävä tietopohja edellä mainittujen aikaansaamiseksi.

– Uudet kalatalousalueet ovat pohjimmiltaan vesialueen omistajien yhteenliittymiä. Vesialueen omistajista suuri osa on myös vapaa-ajan kalastajia, joten uusi vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategia tulee koskettamaan monella tavoin myös omistajatahoa, muistuttaa toiminnanjohtaja Vesa Karttunen Kalatalouden Keskusliitosta.

Kalatalouden Keskusliitto on kuluneen vuoden aikana kouluttanut kalatalousalueiden toiminnanjohtajia sekä järjestänyt kalatalousalueilla toimiville henkilöille ja vesialueen omistajille suunnattuja koulutuksia. Tämän syksyn ja tulevan talven aikana liiton koulutuksen painopiste ja viestintä tulee siirtymään käyttö- ja hoitosuunnitelmien toteuttamiseen.

Kalatalousalueen laatiman käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksyy ELY-keskus. Hyväksymisen jälkeen käyttö- ja hoitosuunnitelma on voimassa enintään kymmenen vuotta, mutta sitä voidaan tarkistaa vuosittain. Suunnitelmalla edistetään vapaa-ajan kalastuksen lisäksi myös kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä.

Lisätiedot:
toiminnanjohtaja Vesa Karttunen
050 3850 875