Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Ravustuskauden alkuun kaksi viikkoa – muista ehkäistä rapuruton leviämistä!

Ravustus ja ravuilla herkuttelu kuuluu monen suomalaisen kesään. Ravustuskausi käynnistyy heinäkuun 21. päivä kello 12 ja jatkuu lokakuun viimeiseen päivään. Kun huolehtii tarvittavista luvista, pyydysten oikeasta merkinnästä ja välineiden desinfioinnista, ravustuksesta saa kaiken ilon irti.

Ravustus on jännittävä harrastus. Saaliiksi voi saada sekä kotimaista jokirapua että pohjoisamerikkalaista alkuperää olevaa täplärapua.  Ravustukseen tarvitaan aina vesialueen omistajan lupa ja 18–64 vuotiailla tulee lisäksi olla kalastonhoitomaksu maksettuna. Merrat tulee merkitä kohoilla, jotka yltävät vähintään 5 senttimetriä veden pinnasta. Lisäksi merroissa tulee olla ravustajan nimi ja yhteystiedot sekä pyydysmerkki, jos vesialueen omistaja niin edellyttää.

Ehkäise rapuruttoa!

Jokirapu luokiteltiin maaliskuussa erittäin uhanalaiseksi ja lajille on asetettu suojeluarvo. Jokiravun suurin uhka on rapuruton leviäminen. Ruton leviämisen ehkäisemiseksi ravustajan tulee aina muistaa desinfioida, kuivata tai pakastaa kaikki rapujen pyynnissä käytettävät välineet ennen niiden siirtämistä vesistön eri osien välillä tai toiseen vesistöön. Rapuja saa sumputtaa vain siinä vesistön osassa, josta ne on pyydetty. Syötit tulisi pyytää samasta vesistöstä, jossa aiotaan ravustaa. Mikäli syötit ovat muualta, tulee ne pakastaa ennen käyttöä.

Ravustusta valvotaan tehostetusti

Kalastusta ja ravustusta valvotaan tehostetusti tänä vuonna, osana maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa ja Kalatalouden Keskusliiton ja sen jäsenjärjestöjen toteuttamaa kalastuksenvalvontakampanjaa. Rapuja ei saa pyytää ennen ravustuskauden alkua, ja mikäli saa ravun rauhoitusaikana, tulee se vapauttaa välittömästi pyyntiveteen. Laittomasta jokiravun pyynnistä ravustajalle voidaan määrätä jokiravun suojeluarvon maksettavaksi. Jokiravun suojeluarvo on 50 euroa ravulta.

Lisätietoja:

Iktyonomi Niina Tuuri, puh. 09 6844 5926

Kalatalouden Keskusliiton Rapuesite

Alueelliset kalatalouskeskukset ja kalastajaliitot

KUVA: ANU VÄLITALO