Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Uhanalaisten kalalajien kalastusta valvotaan avovesikaudella tehostetusti

Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa kalastonhoitomaksuvaroilla tehostetun valtakunnallisen kalastuksenvalvontakampanjan vuoden 2019 aikana. Valvonnan erityiskohteena on uhanalaisiin kalalajeihin kohdistuva kalastus. Valvontahankkeen hallinnosta vastaa Kalatalouden Keskusliitto ja valvonnan käytännön toteutuksesta keskusliiton alueelliset jäsenjärjestöt.

Kalastuksenvalvonnan tehtävä on varmistaa, että kalastuksessa noudatetaan kalastuksesta annettuja säännöksiä ja määräyksiä ja että kalastajilla on luvat kunnossa. Valvonta koskee sekä kalojen pyyntimittamääräyksiä, rauhoitusaikoja ja -alueita että pyydyksiä koskevia kieltoja tai pyydysten rakennetta koskevia määräyksiä.

Toukokuussa voimaan astuneet uhanalaisten kalojen suojeluarvot viestittävät, että uhanalaisten kalojen suojelussa ei ole enää aikaa hukattavana. Tehokas kalastuksenvalvonta on edellytyksenä sille, ettei uhanalaisten kalojen suojelu jää tyhjäksi puheeksi. Uhanalaisiin ja taantuneisiin kalalajeihin kohdistuvien kalastusrikosten ja -rikkomusten yhteydessä voi nykyään joutua maksamaan valtiolle lajin suojeluarvon mukaisen summan. Suojeluarvot vaihtelevat 50 eurosta 7 510 euroon. Tehokas kalastuksenvalvonta on myös edellytys meneillään olevien laajojen virtavesien kalataloudellisten kunnostushankkeiden onnistumiselle.

Lisätietoja
Kalatalouden Keskusliitto, toiminnanjohtaja Vesa Karttunen, p. 050 3850 875
Etelä-Karjalan kalatalouskeskus, toiminnanjohtaja Vesa Tiitinen, p. 0400 716 120
Etelä-Savon Kalatalouskeskus, toiminnanjohtaja Rauno Jaatinen, p. 0400 277 688
Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto, toiminnanjohtaja Teemu Tast, p. 0500 253 261
Hämeen kalatalouskeskus, toiminnanjohtaja Tomi Ranta, p. 040 7477 446
Kainuun Kalatalouskeskus, toiminnanjohtaja Jaakko Muurimäki, p. 044 0946 557
Keski-Suomen Kalatalouskeskus, toiminnanjohtaja Timo Meronen, p. 0400 735 286
Kymenlaakson Kalatalouskeskus, toiminnanjohtaja Martti Puska, p. 040 5680 951
Länsi-Suomen Kalatalouskeskus, toiminnanjohtaja Petri Rannikko, p. 050 3663 950
Oulun kalatalouskeskus, toiminnanjohtaja Heikki Tahkola, p. 040 7477 652
Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto, toiminnanjohtaja Tapio Kangas, p. 044 7750 847
Pirkanmaan Kalatalouskeskus, toiminnanjohtaja Johanna Möttönen, p. 050 5929 255
Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus, toiminnanjohtaja Päivi Kiiskinen, p. 050 5500 776
Pohjois-Savon Kalatalouskeskus, toiminnanjohtaja Ari Pyykkönen, p. 0400 251 826
Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus, toiminnanjohtaja Joonas Rajala, p. 045 1715 544
Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen Liitto, toiminnanjohtaja Aki Laitila, p. 0400 460 879