ARTIKKELI

Ny verksamhetsledare vid Österbottens Fiskarförbund

FD Marina Nyqvist tar över som verksamhetsledare för Österbottens Fiskarförbund från och med 1.5.2019. Nyqvist har tidigare arbetat som projektchef och planerare vid fiskarförbundet. Nuvarande verksamhetsledare Guy Svanbäck fortsätter som specialsakkunnig vid förbundet fram till pensioneringen i slutat av detta år.

Österbottens Fiskarförbund är en rådgivnings- och utvecklingsorganisation inom fiskerinäringen som representerar sammanlagt 50 vattendelägarlag, 40 fiskargillen och 4 fiskeriområden. I vattendelägarlagen finns det drygt 30 000 delägare och i fiskargillena ca 2 100 medlemmar.

Österbottens Fiskarförbund är för närvarande inne i ett aktivt utvecklingsskede. Förbundet flyttar kansliet till Fiskets Hus vid Fiskstranden i Vasa i sommar. Projektverksamheten är aktiv med sex egna projekt samt koordineringen av det nationella innovationsprogrammet för högre värda fiskprodukter. Fiskevården engagerar våra medlemmar, och förbundet sköter ofta om planeringen av åtgärder som skall vidtas. Problemen för fisket med säl och skarv fortsätter att binda förbundets personresurser.

Kontaktuppgifter:

Markus Norrback
Ordförande
tel. +358 50 5736645
markus.norrback@malax.fi

Marina Nyqvist
verksamhetsledare
tel. +358 50 5272314
marina.nyqvist@fishpoint.net

Guy Svanbäck
specialsakkunnig
tel. +358 500 860566
guy.svanback@fishpoint.net