Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Kalavesiä ei saa unohtaa hallitusneuvotteluissa – Osakaskuntatoiminta tarvitsee resursseja

Kalatalouden Keskusliitto vaatii, että puolueet huomioivat alkavissa hallitusneuvotteluissa kalavesien merkityksen kotimaisen lähiruuan tuottajana ja ihmisten hyvinvoinnin lähteenä. Kalavesien ylläpito perustuu suurelta osalta talkootyöhön, mutta myös rahaa tarvitaan, jotta kalastettavaa riittäisi.

Hallitusohjelmaa laativien on tiedostettava, että osakaskuntatoiminnan rahoitus on turvattava, jotta kalavesien hoito ja kestävät kalakannat voidaan jatkossakin ylläpitää.

Eteläsavolainen Kaitaisten osakaskunta sai 80 euroa kalastonhoitomaksuista jaettavaa omistajakorvausta vuonna 2017, kun vapaa-ajankalastajat hakivat vesiltä itse pyydettyä kalaa ja hyvinvointia parantavia luontoelämyksiä.

”Rahan ei voi sanoa nimellisestikään korvaavan osakaskunnan samana vuonna tekemää työtä kalastajien venevalkamien rakentamiseksi ja hoitokalastuksen suorittamisesta”, kertoo osakaskunnan puheenjohtaja Viljo Savolainen.

Osakaskuntien toiminta perustuu talkootyöhön, mutta talkoolaisia on vuosi vuodelta vähemmän. Tässä olisivat avuksi osakaskuntien yhdistämiset, mutta ne vaativat runsaasti varoja, joita osakaskunnilla ei ole. Suuremmat omistusyksiköt pystyvät paremmin hoitamaan kalastoa ja tarjoamaan kalastajille monimuotoisia kalastusmahdollisuuksia, kuten on todistettu hankerahalla viime vuosina tehdyissä yhdistämisissä.

”Yleiskalastusoikeuksien käytöstä vedenomistajille maksettavat korvaukset ovat laskeneet uuden kalastuslain myötä. Lain valmistelun aikana luvattu neljän miljoonan euron vuosittainen omistajakorvaus ei ole toteutunut kertaakaan. Korvaukset on vihdoin saatava luvatulle tasolle”, vaatii Kalatalouden Keskusliiton toiminnanjohtaja Vesa Karttunen.

Uuden kalastuslain alkuperäisen esityksen mukaan kaikki yli 18-vuotiaat maksaisivat kalastonhoitomaksun. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan yhden suurimman kalastajaryhmän, eli yli 65-vuotiaiden maksuvapautus säilytettiin. Valtio ei halunnut kantaa vastuutaan tämän ratkaisun kustannuksista. Sen sijaan raha on leikattu osakaskunnilta.

Tilanteen vääryys on todettu myös eduskunnan sisällä: valtiovarainvaliokunta totesi joulukuussa vuoden 2017 budjettia koskevassa mietinnössään, että kalatalouden edistämisen kannalta on kestämätöntä, ettei kasvava senioriväestö osallistu lainkaan sen rahoitukseen. Nyt päättäjien täytyy ryhtyä sanoista tekoihin.

Jos eläkeläisten maksuvapautusta halutaan jatkaa, Kalatalouden Keskusliitto edellyttää tästä aiheutuvan maksukertymän vähenemisen kompensoimista vuosittain valtion budjettiin varattavalla erillisellä kahden miljoonan määrärahalla.

Lisätietoja

toiminnanjohtaja Vesa Karttunen
puh. 050 3850 875
Kalatalouden Keskusliitto

puheenjohtaja Viljo Savolainen
puh. 040 7682 270
Kaitaisten osakaskunta