ARTIKKELI

Kalatalousalueiden kokoukset viimeisiä vaille valmiit – viimeisenä saariston helmi Gullkrona

Uudet kalatalousalueet ovat aloittaneet toimintansa ensimmäisillä yleiskokouksilla. Tänään pidetään viimeiset ELY-keskusten koolle kutsumat järjestäytymiseen liittyvät yleiskokoukset. Paraisten ja Nauvon alueella sijaitseva Gullkronan kalatalousalue on viimeinen alue, jolla uusi kalatalousalue järjestäytyy.

Kalatalousalue muodostuu kalataloudellisesti riittävän suuresta yhtenäisestä alueesta ja sen aluetta määritettäessä on otettu huomioon kalastuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen ja vaelluskalojen elinkierto. Vuoden 2016 alusta voimaan tulleen kalastuslain perusteella kalatalousviranomaiset jakoivat Suomen vesialueet 118 kalatalousalueeksi. Kalatalousalueista ja niiden ensimmäisistä yleiskokouksista löytyy lisätietoa ELY-keskuksen sivulta.

Uusien kalatalousalueiden järjestäytyminen on paria poikkeusta lukuun ottamatta sujunut erittäin mallikkaasti ja hyvässä hengessä. Kalatalouden Keskusliitto haluaakin kiittää kokoukset koolle kutsuneita ELY-keskuksia hyvin sujuneesta työstä. Alueellisen kalatalousneuvonnan ja ELY-keskusten yhteistyö kokousten loppuun viemiseksi on sujunut mallikkaasti. Kalatalousalueiden järjestäytyminen jäi kesken ainoastaan Tornio-Muoniojoen sekä Ounasjoen kalatalousalueilla. Näillä alueilla jäätiin odottamaan kalastuslakiin tehtäviä korjauksia paikallisten koskitilojen edustusoikeuden turvaamiseksi.

Gullkronan aluetta kutsutaan usein saariston helmeksi. Tarinan mukaan Ruotsin kuningatar Blanka ihastui matkallaan tähän maailman kauneimpaan saaristoon niin paljon että uhrasi sille kruununsa. Tästä alue sai nimen Gullkrona, kultainen kruunu.

Gullkronan kalatalousalueen ensimmäinen yleiskokous pidetään Paraisten kaupungintalolla keskiviikkona 27.2.2019 klo 15.00 alkaen.

Lisätietoja Saaristomeren kalataloudesta ja Gullkronan kalatalousalueesta:

Kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho
Varsinais-Suomen ELY-keskus
puh. 029 5022 650

Kalastusmestari Paavo Suominen
Varsinais-Suomen ELY-keskus
puh. 029 5022 672

Toiminnanjohtaja Kaj Mattsson
Åbolands Fiskarförbund
puh. 0400 573 474

Kuva: Gullkronan aluetta kutsutaan usein maailman kauneimmaksi saaristoksi. Kuva: Kaj Mattsson.