Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Vesangalla kunnostettiin lisääntymisalueita erittäin uhanalaiselle taimenelle

Päijänteeseen laskevan Vesangan koskireitin kunnostukset valmistuivat viime vuoden lopulla. Aiemmin uittoreittinä palvelleeseen jokiuomaan kunnostettiin syksyn aikana yli kaksi kilometriä taimenelle sopivia lisääntymisalueita.

Vesangan reitti virtaa Jyväskylän ja Muuramen kunnan alueella Musta-, Neula- Vispilän- ja Myllyjoen nimillä Vähä-Vesankajärvestä Muuratjärveen. Kunnostettavalla reitillä on pituutta noin 16 km, josta kunnostuksia tehtiin 10 eri kohteella yhteensä 2,5 kilometriä, kertoo Keski-Suomen Kalatalouskeskuksen kalastusbiologi Matti Havumäki. Kunnostuksen kohteena oleva jokireitti on aiemmin palvellut uittoreittinä ja koskia on perattu myös vesilaitosten ja maankuivatuksen takia.

Pohjois-Päijänteen kalastusalueen hankkeen tavoitteena on reitin vaellusyhteyden parantaminen sekä virtavesien poikastuotantopotentiaalin parantaminen kasvattamalla uoman vesitilavuutta ja monipuolistamalla virtausolosuhteita. Vaellusyhteyden osalta jyrkkiin koskiin tehtiin nousuväylät ja niitä allastettiin, poikastuotannon osalta virtavesiä kivettiin perkuukivillä ja uomaan tuodulla kivimateriaalilla, kuvailee kalastusalueen isännöitsijä Timo Meronen.

Kaikkiaan kunnostustöitä tehtiin kaivinkoneen ja traktorin avulla 47 päivänä syys-marraskuun aikana. Työn aikana reitiltä poistettiin seitsemän ajoittaista nousuestettä sekä parannettiin sivupuron vaellusyhteyttä pääuomaan. Kutupohjia saatiin aikaan tuontisoralla noin 1 000 m². Kaiken kaikkiaan virtavesipinta-alaa on nyt noin 3,5 ha eli 35 000 m². Koekalastusten perusteella keskisuomalaisissa taimenkoskissa on 0+ poikasta noin 15 kpl aarilla. Vesanganreitillä taimenen pienpoikasia voisi näin olleen helposti elää ja kasvaa vuosittain 5000–10000 kpl.

Hankkeen kustannukset olivat noin 110 000 euroa. Kunnostushanketta rahoittivat ELY-keskus, Metsähallitus, Jyväskylän kaupunki, Muuramen kunta, Muuramen osakaskunta ja Pohjois-Päijänteen kalastusalue. Työt toteutti Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry.

Lisätietoja:

Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry.
kalastusbiologi Matti Havumäki
Puh. 040 1626 400

Pohjois-Päijänteen kalastusalue
isännöitsijä Timo Meronen
Puh. 0400 735 286

Kuva: Kunnostettua koskimiljöötä vanhan suksitehtaan padon alapuolelta. Tammikoski, Vispilänjoki. Kuva Matti Havumäki.