Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Suomen ensimmäinen kalatalousalueen kokous Kontiolahdella

Talvinen Höytiäinen

Uudet kalatalousalueet aloittavat toimintansa tänä vuonna ja ELY-keskus kutsuu koolle uusien kalatalousalueiden ensimmäiset yleiskokoukset. Höytiäisen kalatalousalueella on kunnia olla Suomen ensimmäinen alue, jolla uusi kalatalousalue järjestäytyy.

Kalatalousalue muodostuu kalataloudellisesti riittävän suuresta yhtenäisestä alueesta ja sen aluetta määritettäessä on otettu huomioon kalastuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen ja vaelluskalojen elinkierto. Vuoden 2016 alusta voimaan tulleen kalastuslain perusteella kalatalousviranomaiset jakoivat Suomen vesialueet 118 kalatalousalueeksi. Kalatalousalueista ja kaikkien Suomen kalatalousalueiden ensimmäisistä yleiskokouksista löytyy lisätietoa ELY-keskuksen sivulta.

Pohjois-Karjalassa sijaitseva Höytiäinen on Suomen 15. suurin järvi. Järvi on kuuluisa vuonna 1859 tehdystä järven laskusta, joka ei sujunut niin hallitusti kuin oli suunniteltu, vaan järven pinta laski kaikkiaan 9,5 metriä.

Höytiäisen kalatalousalueen ensimmäinen yleiskokous pidetään Lehmossa (Kontiolahti) Hotel Juliessa keskiviikkona 16.1.2019 klo 9.30 alkaen.

Lisätietoja Pohjois-Karjalan ja Höytiäisen kalataloudesta:
Johtava kalatalousasiantuntija Timo Turunen, puh. 029 5026 112, Pohjois-Savon ELY-keskus
Kalatalousasiantuntija Heli Peura, puh. 029 5026 088, Pohjois-Savon ELY-keskus
Toiminnanjohtaja Päivi Kiiskinen, puh. 050 5500 776, Pohjois-Karjalan kalatalouskeskus

Kuva: Keskitalven pakkaspäivä Höytiäisellä. Kuva Päivi Kiiskinen