Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Kalastuskielto ei ankeriasta pelasta

EU päätti viime vuonna, että jäsenvaltioiden täytyy kieltää ankeriaan kaupallinen kalastus vähintään kolmeksi kuukaudeksi. Maa- ja metsätalousministeriö ehdottaa nyt, että Suomi kansallisesti venyttää rauhoitusajan neljään kuukauteen. Kalastuskielto laajennettaisiin lisäksi koskemaan sisävesiä ja myös vapaa-ajan kalastusta. Ankerias olisi ehdotuksen mukaan kokonaan rauhoitettu Suomessa 1.10.-31.1. joten kalastuskielto astuisi voimaan jo parin viikon päästä.

Suomessa ankeriaan esiintyminen on nykyisin istutusten varassa. Istutukset tuottavat hyvin, Itämeren rannikko ja osa sisävesistämme on todettu ankeriaalle hyväksi kasvuympäristöksi. Suomesta lähtevät vaellusankeriaat ovat kookkaita verrattuna etelämpää lähteviin ankeriaisiin ja ne selviytyvät tästä johtuen todennäköisesti paremmin vaelluksesta Sargassomerelle.

Ankeriaaseen kohdennettu kalastus on Suomessa vähäistä. Suomessa parhaimmillaan jopa 70 % istutetuista ankeriaista selviää vaellukselle, Keski-Euroopassa vastaava luku on vain muutama prosentti. EU:n ankeriasasetuksen tavoite, jonka mukaan 40 % ankeriaista tulee päästä vaellukselle, täyttyy Suomen osalta hyvin.

Istutuksista noin 60 % tehdään tällä hetkellä rannikolle ja sisävesille, joista on vapaa vaellusyhteys mereen. Kalastuksella on hyvin marginaalinen vaikutus vaellukselle lähtevien ankeriaiden määrään. Suomessa istutukset tehdään suurimmaksi osaksi vesienomistajien rahoituksella, joten kalastuksen kieltäminen voi vähentää omistajien halukkuutta rahoittaa istutuksia. Kalatalouden Keskusliitto katsoo, että kalastuksen kieltämisen sijaan olisi tärkeämpää turvata sisävesiin istutettujen ankeriaiden vaellusyhteys merelle. Tämä koskee niin Suomea kuin koko Eurooppaa. Viime vuosina on myös käynyt ilmi, että lasiankeriaiden salakuljetus Etelä-Euroopasta Aasiaan on laaja ongelma. EU:n ja sen jäsenmaiden tulisi kohdentaa suojelu todellisiin ongelmiin.

Ankerias kutee Atlantin Sargassomeressä. Poikaset nousevat kuoriuduttuaan pintavesiin ja aloittavat kulkeutumisen merivirtojen mukana Atlantin yli. Saavuttuaan Euroopan rannikolle ne muuttavat muotoaan ja nousevat lasiankeriaina Euroopan länsirannikon jokisuihin. Itämeren jokiin nousevat yksilöt ovat jo hieman vanhempia kasvu- eli kelta-ankeriaita. Euroopan ankeriaat ovat kaikki samaa kantaa.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Vesa Karttunen, Kalatalouden Keskusliitto, puh 050 3850 875
Kalastusbiologi Malin Lönnroth, Kalatalouden Keskusliitto, puh (09) 6844 5922