Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Vesangan koskireitin kunnostus alkaa

Päijänteeseen laskevan Vesangan koskireitin kunnostukset alkavat tällä viikolla. Aiemmin uittoreittinä palvelleeseen jokiuomaan kunnostetaan taimenelle sopivia lisääntymisalueita.

Vesangan reitti virtaa Jyväskylän ja Muuramen kunnan alueella Musta-, Neula- Vispilän- ja Myllyjoen nimillä Vähä-Vesankajärvestä Muuratjärveen. Kunnostuksia tehdään yhteensä 12 kohteella ja noin 3 km matkalla, kertoo Keski-Suomen Kalatalouskeskuksen kalastusbiologi Matti Havumäki. 16 km pituinen jokireitti on aiemmin palvellut uittoreittinä ja koskia on perattu myös vesilaitosten ja maankuivatuksen takia. Taimenen vaellus reitillä on katkennut muun muassa Kuusijärven säännöstelypatoon, mutta myös muihin osin jo hävinneisiin rakennelmiin vesistössä. Kuusijärven padon vaellusesteen poistaminen toteutetaan myöhemmin omana hankkeena, jolloin vaellusyhteys Päijänteestä koskireitille paranee.

Pohjois-Päijänteen kalastusalueen hankkeessa palautetaan uoman luonnontilaisia ominaisuuksia. Uomaan muun muassa lisätään kiveä ja pengerryksiä puretaan, jolloin uoman vesittyminen ja monimuotoisuus paranevat. Virta-alueita sorastetaan taimenille sopiviksi kutupohjiksi ja vaellusyhteyttä koko uoman matkalla parannetaan, kuvailee kalastusalueen isännöitsijä Timo Meronen.

Uomakunnostukset alkavat kaivinkoneen avulla tällä viikolla ja ne jatkuvat koko syksyn ajan. Hankkeen kustannusarvio on noin 135 000 euroa. Kunnostushanketta rahoittavat ELY-keskus, Metsähallitus, Jyväskylän kaupunki, Muuramen kunta, Muuramen osakaskunta ja Pohjois-Päijänteen kalastusalue. Työt toteuttaa Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry.

Keski-Suomen ELY-keskuksen tiedote kunnostushankkeesta vuodelta 2016.

Lisätietoja:
Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry. kalastusbiologi Matti Havumäki Puh. 040 1626 400
Pohjois-Päijänteen kalastusalue isännöitsijä Timo Meronen Puh. 0400 735 286