Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Kalastaja – merkitse pyydyksesi oikein

Kesälomat ovat alkaneet ja monen mökkiläisen mieleen tulee laskea katiska tai verkot veteen. Kalatalouden Keskusliitto muistuttaa pyydyskalastukseen tarvittavista kalastusluvista ja kalanpyydysten oikeanlaisesta merkinnästä.

”Pyydyskalastus vaatii aina vesialueen omistajan luvan”, muistuttaa Risto Vesa Kalatalouden Keskusliitosta. Vesialueen omistajan luvan löytämistä helpottaa, kun tietää mille alueelle on menossa kalastamaan. Monella kalastusalueella on nettisivut, joilta löytyy tietoa kalastusluvista. Apua kalastuslupamyyjän löytämiseen saa myös paikallisesta kalatalouskeskuksesta tai kalastajaliitosta. Usein kunnat ja kaupungit kertovat omilla nettisivuillaan vesialueensa kalastusluvista.

Vesialueen omistajan luvan lisäksi 18–64-vuotiaiden pyydyskalastajien on maksettava kalastonhoitomaksu. Kalastonhoitomaksun voi hankkia osoitteesta Eraluvat.fi, Metsähallituksen palvelunumerosta 020 69 2424, Metsähallituksen luontokeskuksesta tai R-kioskilta.

Kalastonhoitomaksu vuonna 2018:

45 €/vuosi
15 €/7 vuorokautta
6 €/vuorokausi

Pyydysten oikea merkintä lisää turvallisuutta vesillä

Pyydykset tulee merkitä niin että jokainen vesillä liikkuva voi ne havaita. Vesiliikennealueella verkkomerkkinä on oltava 1,2 metriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuva salko, jossa on 20 x 20 cm lippu. Muilla alueilla voi käyttää 15 cm vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaa kohoa. Pyydysten merkintä viimeistellään yhteystiedoilla. Pyydyksen asettajan nimi- ja yhteystiedot sekä kalastusoikeuden osoittava merkki tulee kiinnittää merkkisalon tai kohon yhteyteen.

Kalastuksenvalvojien mukaan pyydysten merkitsemisessä on menty eteenpäin, mutta edelleen vesiltä löytyy pyydyksiä joista puuttuu ainakin osa vaadittavista merkinnöistä. ”Jostain syystä kalastajille tuntuu olevan haastavinta merkitä pyydykseen omat yhteystiedot”, kummastelee Risto Vesa Kalatalouden Keskusliitosta. ”Yhteystietojen on oltava kunnossa, jotta kalastuksenvalvoja voi tarvittaessa tavoittaa kalastajan”, Vesa perustelee.

Kalastusta valvovat tulevana kesänä Metsähallitus, poliisi, Rajavartiolaitos ja ELY-keskus sekä tutkinnon suorittaneet ja kalastusalueelta tai vesialueen omistajalta valtuutuksen saaneet kalastuksenvalvojat.

Lisätietoa Merkitse pyydyksesi oikein -esitteestä ja kalastuksenvalvonnasta Riihimäen Erämessuilta 7.–10.6.2018 Kalatalouden Keskusliiton osastolta U 610 sekä soittamalla

Tiedottaja Tapio Gustafsson, puh. (09) 6844 5914
Järjestöjohtaja Risto Vesa, puh. (09) 6844 5917