Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Rahapula uhkaa kalatalousalueiden aloitusta

Uuden kalastuslain mukaisten 118 kalatalousalueen on tarkoitus aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa. Uusien kalatalousalueiden on ajateltu ratkaisevan esimerkiksi puutteet kaupallisen kalastuksen luvansaannissa sekä kalastuksenvalvonnassa. Kalatalouden Keskusliiton toiminnanjohtaja Vesa Karttunen nosti esille tänään Lapin kalatalouskeskuksen vuosikokouksessa pitämässä esitelmässään vakavan puutteen järjestelmän rahoituspohjassa.

Kalatalousalueita koskeva ratkaisematon ongelma on toiminnan alkurahoitus. Maa- ja metsätalousministeriön asettama rahoitustyöryhmä on juuri saamassa työnsä valmiiksi. Ryhmä toteaa selkeästi, että suunniteltu rahamäärä on riittämätön kalatalousalueiden lakisääteisten tehtävien hoitamiselle. Tilannetta ei helpota myöskään se, että kalastonhoitomaksuvarojen kertymä laskee vuosi vuodelta 65 vuotta täyttäneiden maksuvapautuksen takia. Tälle vuodelle nostettu maksu ei ole alkuvuonna kasvattanut kertymää lainkaan.

Karttunen edellyttää, että lakisääteisen kalatalousaluetoiminnan alku täytyy turvata riittävällä rahoituksella. Tämä tulee toteuttaa siten, että valtion ensi vuoden talousarviossa tähän tarkoitukseen varataan kalastonhoitomaksusta riippumaton erillinen määräraha.

Lisätietoja
Toiminnanjohtaja Vesa Karttunen, Kalatalouden Keskusliitto, puh. 050 3850 875