Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Kuka valvoo ainutlaatuisia kalavesiämme?

Suomessa on ainutlaatuiset vesistöt, maailman mittakaavassa harvinaisen runsaat kalavedet sekä poikkeuksellisen hyvät kalastusoikeudet. Kalastusta valvovat mm. Poliisi, Metsähallitus, Rajavartiolaitos ja Tulli, mutta asiaan ovat erikoistuneet kalastusalueiden ja osakaskuntien kalastuksenvalvojat. Kalastuksen harrastajat eivät tiedä juuri mitään kalastuksenvalvojien työstä, joten näin avovesikauden ja kalastussesongin kynnyksellä Kalatalouden Keskusliitto ja Kalastajan Kanava nostavat aihetta esiin.

Kalastuksenvalvonnan kehittäminen oli yksi vuonna 2016 uudistuneen kalastuslain tärkeistä tavoitteista. ”Valvontatyötä on kehitetty monin tavoin kaksi vuotta ja nyt halutaan kalastuksenvalvojien tekemä työ paremmin näkyviin,” kertoo Kalatalouden Keskusliiton toiminnanjohtaja Vesa Karttunen. Hän jatkaa: ”Kalatalouden Keskusliitto on kouluttanut yli 3 300 kalastuksenvalvojaa, jotka ovat läpäisseet hyväksytysti ELY-keskuksen kalastuksenvalvojankokeen.” Kalastusalueet ovat lisänneet kalastuksenvalvontaa vesillä ja valvonta on tullut aikaisempaa ammattimaisemmaksi ja näkyvämmäksi. Myös valtio on myöntänyt lisää varoja valvonnan kehittämiseen ja lisäämiseen.

Karttusen mukaan kalastuksenvalvoja halutaan jatkossa nähdä yhä enemmän kalastajien neuvojana sekä kalavesien suojelijana. Kalastuksenvalvojien tärkeästä työstä Suomessa kertoo keväällä julkaistava Kalatalouden Keskusliiton ja Kalastajan Kanavan yhteistyönä tekemä kaksiosainen videosarja Ainutlaatuisten kalavesiemme valvojat. ”Suomessa on ainutlaatuinen luonto ja maailman mittakaavassa harvinaisen monipuoliset kalavedet sekä poikkeuksellisen hienot kalastusmahdollisuudet. Kalastuksenvalvonnasta kertomalla pyrimme tekemään tutummaksi kalastuksenvalvojien työtä ja myös kannustamaan innokkaita kalastuksen harrastajia kalastuksenvalvojiksi. Pidetään yhdessä huolta ainutlaatuisesta kalastostamme ja monimuotoisesta luonnostamme, jotta se säilyy myös tuleville sukupolville.” summaa toiminnanjohtaja Karttunen.

Lisätietoja kalastuksenvalvonnasta:
Kalatalouden Keskusliitto, tiedottaja Tapio Gustafsson, puh. (09) 6844 5914, tapio.gustafsson@ahven.net

Kalatalouden Keskusliitto,www.ahven.net/kalastuksenvalvonta
Ainutlaatuisten kalavesiemme valvojat -sarjan ensimmäinen jakso
Ainutlaatuisten kalavesiemme valvojat -sarjan traileri