Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Virtavedet ovat katoava luonnonvara

Kalatalouden Keskusliitto kantaa yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa huolta vaelluskaloista ja niille tärkeistä elinympäristöistä, joiden joukossa luonnontilaiset virtavedet ovat hupeneva luonnonvara. Edistääkseen virtavesien kunnostustoimintaa Kalatalouden Keskusliitto on perustanut virtavesityöryhmän, joka kokoaa yhteen virtavesi- ja kunnostusosaamisen eri maakunnista. Työryhmän tarkoituksena on toimia osaamisen kehittämisen ja hyvien käytäntöjen kommunikaatiofoorumina, jossa jäsenet voivat ideoida yhteisiä hankkeita.

Vaelluskalojen luontaisen lisääntymisen tukeminen ja edistäminen on sekä kalastuslain että maa- ja metsätalousministeriön strategioiden mukaista toimintaa. Vaelluskalat ja virtavesikunnostaminen tulevat olemaan tärkeä osa tulevien kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmia.

Kalatalouden Keskusliiton jäsenjärjestöissä on toteutettu ja ollaan lähivuosina toteuttamassa erikokoisia kunnostushankkeita, joissa poistetaan vaellusesteitä, kunnostetaan virtavesiä ja kartoitetaan vaelluskalojen elinalueita. Esimerkiksi tulevan kesän ja syksyn aikana toteutetaan Vesangan koskireitin kalataloudellinen kunnostus, jonka toteutuksesta vastaa Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry. Kunnostuksen tavoitteena on parantaa erityisesti virtavesisukuisten vaelluskalojen lisääntymis- ja poikastuotantoedellytyksiä sekä avata mahdollisimman esteetön ja luonnonmukainen vaellusväylä. Tärkeänä lisänä on tehtyjen toimenpiteiden seuranta, jonka kautta saadaan arvokasta tietoa menetelmien toimivuudesta erilaisissa olosuhteissa.

Lisätietoja työryhmästä ja sen toiminnasta:
Niina Tuuri, iktyonomi (amk), Kalatalouden Keskusliitto, puh. 09 6844 5926
Risto Vesa, järjestöjohtaja, Kalatalouden Keskusliitto, puh. 0400 507 832
Timo Meronen, toiminnanjohtaja, Keski-Suomen kalatalouskeskus ry., puh. 0400 735 286