Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Lohisaaliiden maihintuonti ilmoitettava jopa ennen vesille lähtöä

Eduskunnan käsittelyssä on alkuvuoden ollut kaupallisen kalastuksen valvontaa koskeva lakiesitys, johon sisältyy hyvin kyseenalainen elementti: velvoite tehdä ennakkoilmoitus lohisaaliin maihintuonnista 30 minuuttia ennen satamaan saapumista. Luonnos on edennyt sellaisenaan maa- ja metsätalousvaliokunnan läpi ja laki on tarkoitus saada voimaan tulevalle kalastuskaudelle. Kalastuselinkeinon edustajat ovat vastustaneet uutta velvoitetta koko sen valmistelun ajan.

Eduskunnan käsittelyssä olevaan hallituksen esitykseen EU:n kalastuksenvalvontaa koskevan lain muuttamisesta sisältyy uusi pykälä, jolla lohta kalastavan aluksen päällikkö velvoitetaan tekemään ennakkoilmoitus maihintuloajasta ja -paikasta sekä kalastuksessa käytettävästä aluksesta vähintään 30 minuuttia ennen saapumista satamaan tai purkupaikkaan. Esitystä perustellaan tarpeella tehostaa lohen kaupallisen kalastuksen valvontaa.

Velvoitteeseen sisältyy useita kyseenalaisia tekijöitä, eikä EU-lainsäädäntö velvoita esitetyn kaltaiseen menettelyyn. Lohenkalastusta koskee jo nyt saaliin ilmoitusvelvollisuus 48 tunnin sisällä saaliin purkamisesta, yksityiskohtainen kalastuksen säätelyjärjestelmä, toimijakohtaiset kiintiöt saaliin merkintäpakolla, saaliin jäljitettävyysmääräykset sekä vahva rikkomusten sanktiointijärjestelmä. Samalla jatkuvasti suurempi osuus lohisaaliista pyydetään vapaa-ajan kalastuksessa, jota ei koske minkäänlainen saaliin ilmoitusvelvollisuus.

Suurin osa lohen kaupallisesta kalastuksesta tapahtuu rysillä ja kalastajat käyvät rysillä nopeilla pienveneillä. Matka rysältä rantaan voi olla vain muutamia minuutteja. Koko koentamatka voi olla tehty alle puolen tunnin, jolloin kalastaja joutuu tekemään ilmoituksen maihintuonnista jo kotilaiturista lähtiessään ennen kuin edes tietää saako saalista. Toisaalta maihintuonnin ajankohtaa voivat venyttää tekijät, joita kalastaja ei tiedä ennen vesille lähtöään. Pyydyksille voi esimerkiksi joutua tekemään merellä huolto- ja korjaustöitä. Myös välineet, joilla ilmoitus tehdään, voivat aiheuttaa ongelmia; esimerkiksi matkapuhelinkentän toimivuus merialueella on puutteellinen.

Vaikka lakimuutos tulisi voimaan esitetyssä muodossa, on sen kalastuksenvalvontaa ohjaava vaikutus hyvin kyseenalainen. Huomioiden pitkän rannikkomme ja saaliiden likimain samanaikaisen maihintuonnin kymmenissä pisteissä, ei valvojille jää käytännössä reagointiaikaa ilmoitukseen, elleivät valvojat ole ilmoituksen tullessa jo liikkeellä ja hyvin lähellä maihintuontipaikkaa.

Lisätietoja antavat
Vesa Karttunen, toiminnanjohtaja, Kalatalouden Keskusliitto p. 050 3850 875
Jukka Hakala, kaupallinen kalastaja, Suomenlahti, p. 050 630 13
Timo Matinlassi, kaupallinen kalastaja, Pohjanlahti, p. 040 5419 418