ARTIKKELI

ELY-keskusten päätöksiin perustettavista kalatalousalueista haetaan muutosta

Kalatalousaluejakopäätöksiin haetaan muutosta hallinto-oikeudessa Perämerellä ja Itä-Suomessa. Valittajia päätöksissä on Perämerellä lähes kolmekymmentä yhteisöä. Itä-Suomessa ELY-keskuksen päätöksistä valittaa kaksi kalastusaluetta ja Saimaalla yksi.

ELY-keskus julkaisi pitkän odotuksen jälkeen päätökset kalatalousalueiden rajoista 13.12.2017. Huolimatta kalatalousaluejakoa varten perustetuista yhteistyöryhmistä, perustettavien kalatalousalueiden rajat ovat näillä alueilla ELY- keskusten asettamia. Lopputulos ei olisi voinut olla muutakaan, sillä yhteistyöryhmille ei juurikaan esitetty erilaisia vaikutusten arviointeja päätöksenteon tueksi. Esitysten valmisteluissa paikallisten tekemät sopimukset, kompromissiehdotukset ja nykyiset, olemassa olevien kalastusalueitten tarkoituksenmukaiset järjestelyt myös ohitettiin ilman asianmukaista keskustelua. Samoin sivuutettiin myös yhteistyöryhmien edustajien esittämät näkemykset ja jätettiin perustelut lähinnä ”tämä on kaikkien edun mukaista” -tasolle. ELY-keskuksen asettamien yhteistyöryhmien työskentely vaikutti tähtäävän lähinnä ennalta käsikirjoitettuun lopputulokseen.

Vesialueiden omistajia ja muita paikallisia toimijoita huolettaa se, että perustavanlaatuiset oikeudet jäivät päätöksenteossa jalkoihin. ELY-keskukset ohittivat sosiaaliset ja taloudelliset näkökannat, eivätkä toimineet yhteistyöryhmissä vuorovaikutteisesti ja puolueettomasti. Kauaskantoisia päätöksiä tehtäessä paikallisen mielipiteen ja asiantuntemuksen kunnioittaminen olisi kuitenkin ollut välttämätöntä tulevan kalatalousaluetoiminnan sujuvuuden kannalta.

Lisätietoja
Perämeri: Tapio Kangas 044 7750 847
Itä-Suomi: Harry Härkönen 0400 185 139
Läntinen Pien-Saimaa: Jarmo Fennander 0500 258513