ARTIKKELI

Nytt finskt rekord för siklöja – 0,634 kilogram

Suomen suurin muikku kalalaatikossa jäiden päällä.

Rekordfisknämnden har det senaste året godkänt tre nya finska rekord. Nya rekordfiskar är makrill 0,610 kilogram, siklöja 0,634 kilogram och tångspigg 14,5 centimeter.

Vid rekordfisknämndens möten i september och februari godkändes tre nya finska rekordfiskar.

Makrillen är en sporadisk gäst i finska vatten. Makrillen som vanligtvis lever i världshavens varmare och saltare vatten påträffas oftast i Finland på hösten. Den nya rekordmakrillen, som vägde 0,610 kilogram, simmade in i ett nät i Kotka i oktober.

Den nya rekordsiklöjan fiskades med nät i Enare träsk och vägde 0,634 kilogram och var 39,9 centimeter lång. Forskare Erno Salonen vid Naturresursinstitutet i Enare åldersbestämde siklöjan till nio år. Siklöjan var ovanligt snabbvuxen. De äldsta siklöjorna man har fått från Enare har varit 13 år gamla, men de har varit betydligt mindre än den nya rekordfisken. En så här stor siklöja kan förväxlas med sin nära släkting siken. Siklöjans nedre käke är ändå längre än överkäken, medan förhållandet är det motsatta för siken.

Tångspiggen nappade på ett metspö i Finska viken i Hangö och var 14,5 centimeter lång. Det tangerar det ikraftvarandet rekordet för en tångspigg som man år 2008 fick i Borgå.

Var noggrann med vägningen

Rekordfisknämnden har upprätthållit listan över 2000-talets finska rekord över 20 år. På listan finns nu 80 fiskarter och sex kräftarter. Att få en rekordfisk är inte det lättaste för det finns redan många hårda resultat på listan. Förutom de rekordfiskar som godkänns behandlar nämnden årligen anmälningar om många andra stora fiskar, som dock inte lyckas slå rekord eller av andra orsaker kan godkännas.

Då man får en rekordfisk måste man hålla huvudet kallt. Många potentiella rekord har inte godkänts i nämnden på grund av en bristfällig eller vag anmälan. Oftast är det vägningen som inte gjorts enligt anvisningarna. Det bästa är att föra fisken till närmaste matbutik och be att få väga den på någon av vågarna där. Samtidigt kan man be butiksbiträdet fungera som vittne. Hemmets hushållsvåg eller en digitalvåg som man håller i handen godkänns inte för att väga en rekordfisk.

Fjolårets rekordmört var 17 år

Ifjol godkändes en mört som vägde 1,42 kilo till ny rekordfisk. Rekordfisknämndens medlem, Naturresursinstitutets expert Sami Vesala, har åldersbestämt mörten till 17 år. Honmörten hade vuxit bra även i mogen ålder, hon var trind och hade magen ful av rom.

Alla uppgifter som anmälts till rekordfisknämnden sparas i rekordfiskregistret som finns på nätet på adressen https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/suurkalat/2000-luvun-ennatyskalat/.

Rekordfiskregistret, anmälningsblanketter och anvisningar för att anmäla rekordfiskar finns också på adressen https://ahven.net/sv/fiske/rekordfiskar/ och här även på svenska.

Tilläggsuppgifter om Finlands rekordfiskar och rekordfiskregistret:

Informatör Tapio Gustafsson
Centralförbundet för Fiskerihushållning
tel. 044 2866 701

Informatör Jaana Vetikko
Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation
tel. 050 525 7806

 

Bild: Finlands största siklöja 0,634 kilogram och 39,9 centimeter simmade in i ett nät i Enare träsk den 29.9.2020. Foto: Erno Salonen, Naturresursinstitutet.

 

<>< <>< <><

Finlands rekordfiskregister är resultatet av ett brett samarbete. Med i nämnden finns följande instanser: Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation, Finlands Yrkesfiskarförbund, Centralförbundet för Fiskerihushållning, Naturhistoriska centralmuseet, Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral, tidningen Erä, tidningen Metsästys ja Kalastus samt Helsingin Sanomat. Fiskeribiolog Kari Nyberg fungerar som rekordfisknämndens ordförande.