Search
Close this search box.

ARTIKKELI

De aktörsspecifika fiskekvoterna för år 2021 samt de icke-överlåtbara nyttjanderätterna kan ansökas från NTM-centralen från och med den 16.10.2020

Troolaus, Kirjavainen

De aktörsspecifika fiskekvoterna för år 2021 samt de icke-överlåtbara nyttjanderätterna kan ansökas från NTM-centralen från och med den 16.10.2020

NTM-centralen öppnar ansökningen för 2021 års aktörsspecifika fiskekvoter och icke-överlåtbara
nyttjanderätter under tiden 16.10. – 30.11.2020 klo 16:15.

Ansökning av kvot
Ansökning av kvot är möjligt endast till de som har nyttjanderätt.

Elektronisk kvotansökningsblankett finns på adressen: https://anon.ahtp.fi/_layouts/Lomake.ashx?LomakeID=20113

Till de innehavare av överlåtbara nyttjanderätter som inte har meddelat sin e-postadress till NTMcentralen,
skickas ansökningsblanketten per brev.

Det är mycket viktigt att ansökningstiden efterföljs och att kvotavgiften för år 2020 är erlagd inom
utsatt tid.

NTM-centralen fattar beslut om trålfiskets kvoter för år 2021 före årsskiftet och strömmingsryssjeoch
laxfiskets motsvarande kvotbeslut fattas under början av året 2021.

Ansökan om icke-överlåtbara nyttjanderätter och kvoter på grund av det
Ansökan om icke-överlåtbara nyttjanderätter avser Finskavikens laxfisket och gäller endast
kommersiella fiskare i grupp I som inleder sin verksamhet och har en registrerad fiskebåt. Ansökan
om aktörsspecifik fiskekvot för år 2021 som gäller icke-överlåtbar nyttjanderätt görs med samma
blankett som icke-överlåtbar nyttjanderätt söks med.

Ansökningsblanketten kan vid behov begäras av Egentliga Finlands NTM-central.

Ansökningsblanketterna sänds i elektronisk form till adressen: registratur.egentligafinland@ntmcentralen.fi eller per post till adressen: Egentliga Finlands NTM-central, PB 236, 20101 ÅBO, senast den 30.11.2020 före klockan 16:15.

Blanketter och tilläggsuppgifter:
Fiskerimästare Aki Koskinen, tel. 0295 023 025, e-post: aki.koskinen@ntm-centralen.fi