Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Lakens tid är här

Midvinterns delikatess, laken, har börjat röra sig mot sina lekplatser, men den varma vintern försvårar fisket. I södra Finland fiskar man ännu på öppet vatten medan man i norr kan fiska från isen som normalt. Svårast är läget i mellersta Finland där isarna inte ännu bär.

Laken leker mitt i vintern, i februari, då också den bästa lakfiskesäsongen infaller. Fisket inleds redan i januari i södra Finland och pågår ända till slutet av februari uppe i Lappland, så säsongen är rätt så lång berättar Tapio Gustafsson från Centralförbundet för Fiskerihushållning.

Man får pilka lake gratis. Andra lakfiskemetoder kräver vattenägarens tillstånd samt den statliga fiskevårdsavgiften om man är 18–64 år. Fiskevårdsavgiften kan betalas i nätbutiken eräluvat.fi, via det avgiftsfria tjänstenumret 020 69 2424 eller i R-kiosken. Fiskevårdsavgiften för ett år kostar 45 euro, för sju dygn 15 euro och för ett dygn 6 euro. R-kioskerna uppbär en serviceavgift.

Kom ihåg att lagen om fiske förbjuder krokfiske där avsikten är att få kroken att fasta i fiskens yttre sida. Det gäller med andra ord att byta ut lakkronan till en betesförsedd pilk eller en mormyska. Bästa tiden för pilkfiske är då kvällen skymmer och övergår i natt.

Om man inte känner sig lockad att själv fiska, kan man införskaffa sin lake från fiskdisken. Fast den varma vintern har försvårat fisket i södra och mellersta Finland, finns det redan lake i butikerna. Lakrom och blinier hör till läckergommarnas kvällsmeny. Det är inte heller svårt att röra ihop en laksoppa.

Mer information om lake och lakfiske:
Informatör Tapio Gustafsson
Centralförbundet för Fiskerihushållning
tel. (09) 6844 5914