ARTIKKELI

Fiskeövervakare – Kom ihåg att skicka in dina händelserapporter i januari!

Kalastuksenvalvonta tapahtumailmoitus

Fiskeövervakarna ska inom utgången av januari lämna in föregående års händelserapporter till NTM-centralen. Det är alltså nu dags att lämna in rapporterna för år 2019.

Händelserapport ska uppgöras för omhändertagande, anmärkning och åtgärdseftergift (lagen om fiske 117 §). Händelserapporten ska lämnas in till den NTM-central som godkänt fiskeövervakaren.

Att göra upp händelserapporter hör till fiskeövervakarens tjänsteplikt.