ARTIKKELI

Kustens fiskeriområdesdagar i Åbo 28–29.9.2022 

Välkommen på kustens fiskeriområdesdagar till Åbo den 28–29.9.2022 

Äntligen kan vi träffas live igen! I september ordnar Centralförbundet för Fiskerihushållning kustens fiskeriområdesdagar i Åbo, delvis med tvåspråkigt program. Dag två gör vi en exkursion till Gustavs och Tövsala. Vi får bland annat bekanta oss med gäddfabrik under ledning av SVK.  

Kustens fiskeriområdesdagar är avsedd för fiskeriområdesaktiva och medlemmar i samarbetsgrupperna inom Egentliga Finlands verksamhetsområde. Under dagarna kommer vi att avhandla olika aktuella ärenden som berör fiskeriområdena och vi har också reserverat gott om tid för nätverkande.   

Vi har fått bidrag från Egentliga Finlands NTM-centralens fiskevårdsavgiftsmedel att ordna dagarna och har glädjen att kunna erbjuda deltagande till ett förmånligt pris. 

Start till Vasa sker med abonnerade bussar från Imatra och Karleby, där ni kan stiga på vid strategiska knutpunkter. 

Tilläggsuppgifter, detaljerat program och anmälningsblankett hittar ni på vår nätsida. Om du vill anmäla fler personer på en gång, kan du skicka e-post till heidi.moisio@ahven.net.

Observera att var och en själv bokar och betalar sitt hotellrum! 

Anmäl er senast den 30.8.2022.