Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Fiskeorganisationer driver på att inkludera fiske- och vildmarkstjänster som en motionsförmån

Centralförbundet för Fiskerihushållning och Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation har båda i flera år understött och drivit på att fiske ska ingå i den motions- och kulturförmån som arbetsgivarna kan erbjuda sina anställda. Förmånen bör kunna användas till exempel för att betala fiskevårdsavgiften, tjänster relaterade till fiskeguidning och fiskekurser.

De två nationella fiskeorganisationerna besökte statsrådet fredagen den 19 april för att överlämna ett brev om att utöka användningsmöjligheterna av motionsförmånen till finansminister Riikka Purras specialmedarbetare Niko Ohvo. I brevet ber man påskynda den skrivelse som finns i Orpos regeringsprogram om att fiske- och vildmarkstjänster framöver ska ingå som en motionsförmån.

– Genom att inkludera fritidsfiske och andra vildmarkstjänster i motionsförmånen skulle allt fler kunna erbjudas en möjlighet att hitta en meningsfull hobby. Naturhobbyer har obestridliga fördelar för välbefinnandet, inte bara för arbetsvälbefinnande utan även för folkhälsan, säger Olli Saari, verksamhetsledare för Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation.

Förslaget har ett brett understöd i såväl fiske- som jaktkretsar, både bland företag och de som utövar fiske.  Att arbetsgivare kunde understöda sina anställdas fiskehobby skulle erbjuda hela fiskesektorn ett välkommet uppsving och också få fler att bli intresserade av fiske som hobby.

-Att kunna betala fiskevårdsavgiften med motionsförmånen skulle definitivt öka de årliga fiskevårdsavgiftsintäkterna. Detta skulle gynna hela fiskesektorn eftersom intäkterna främst används till att vårda och utveckla fiskevattnen, förklarar Vesa Karttunen, verksamhetsledare för Centralförbundet för Fiskerihushållning.

En utökning av förmånen skulle främja hela tre punkter i regeringsprogrammet och dessutom öka mängden influtna fiskevårdsavgiftsmedel.

I Finland finns det 1,8 miljoner fritidsfiskare, och många av dem skulle ha nytta av att förmånen kan användas till fiske. Fiske och jakt som naturhobbyer förbättrar och upprätthåller den fysiska konditionen, minskar stress och stöder därmed orken i arbetslivet, samtidigt som de är viktig del av den finländska kulturen.

Tilläggsuppgifter ges av:

Vesa Karttunen, verksamhetsledare, Centralförbundet för Fiskerihushållning

+358 50 3850 875